Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Kde působí MAS

zemí působnosti MAS má 10 000 až 100 000 obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli (počet obyvatel se pro programové období 2020-2027 posuzuje ke dni 1. 1. 2019). Území působnosti MAS je celistvé, bez izolovaných územních celků (s výjimkou již schválených změn území). Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny.

K 30. 4. 2021 bylo evidováno území 180 MAS, které úspěšně obdržely „Osvědčení o standardizaci“.  Standardy jsou souhrnem povinností, postupů a procesů, které musí MAS splnit a tím prokázat kvalitně ustavené partnerství a nastavenou spolupráci ve svém území. 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie