Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

NA KAFE s výrobci, řemeslníky, podnikateli a veřejnou správou

CIPE podnikatelé

Spolupráce mezi veřejným sektorem a podnikateli bývá zpravidla v úzkém kruhu na základě potřeb obce nebo konkrétního podnikatele. Na malých obcích se potřeby řeší u „piva“.

Ve velkých městech však jistá anonymita znemožňuje užší spolupráci a na řadu se tak dostávají různé pomoci podnikatelskému sektoru typu business inkubátorů, akcelerátorů či coworkingů nebo příspěvkové organizace jako je CzechInvest, Centrum investic, rozvoje a inovací apod. Otevřený dialog (PPD – Public Private Dialogue) mezi veřejným sektorem a podnikateli umožňují však i místní akční skupiny (MAS).

MAS pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje. Staví na plánech a strategiích, které vznikají “zdola” a v partnerství. Podporují chytré a inovativní nápady, spolupráci a síťování mezi jednotlivými odvětvími a spolupráci se zahraničními partnery. V programovém období 2021 – 2027 z Integrovaného regionálního operačního progamu (IROP) připadá necelých 7% finanční alokace na projekty podporované právě komunitně vedeným místním rozvojem (CLLD).

Každá z MAS otevírá dialog na svém území jiným způsobem. Vychází však z analýzy a zkušeností ze svého území a pod vedením facilitátora řeší potřeby a témata, která vyvstala ze společných setkání veřejného a soukromého sektoru. V polovině září se v Krkonoších konalo setkání nazvané Na kafe s výrobci, řemeslníky, podnikateli a veřejnou správou. Navazovalo na setkání v obci Lánov, kdy MAS Krkonoše facilitovala jednání paní starostky Elišky Rojtové s místními podnikateli či na setkání s veřejností v rámci představení Analýzy centra Lánov. Krkonoše s turisticky nejvíce navštěvovaným vrcholem Sněžkou čelí náporu turistů a s tím se pojí i reklamní smog v obcích v podhůří. Aby však podnikatelé byli připraveni na možnou dotační podporu z kraje pro rok 2023, připravila si MAS ve spolupráci s Královéhradeckým krajem prezentaci krajských dotací. Královéhradecký kraj v tomto roce vyhlásil nový dotační program Na podporu lokální produkce a podporuje malé a střední podnikatele prostřednictvím kreativních voucherů. K setkání s podnikateli byla přizvána i Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, která podnikatele informovala o svých aktivitách pro ekonomický rozvoj regionu. Sekci otevřeného dialogu moderoval architekt Josef Smutný z Ilex design, který je předsedou Rady architektů v Liberci a učí urbanismus a územní plánování na Fakultě architektury ČVUT. Diskuze s odborníkem nabídla možnosti, jakým způsobem mohou obce omezit reklamní smog a podnikatelům v cestovním ruchu byly představeny příklady dobré praxe v jednotné vizuální identitě značení.

Petra Hartmanová, MAS Krkonoše

CIPE podnikateléCIPE Královéhradecký krajCIPE podnikatelé z Krkonoš

 

Datum vložení: 19. 9. 2022 13:51
Datum poslední aktualizace: 19. 9. 2022 13:59
Autor: Mgr. Petra Hartmanová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie