Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Výprava na Nymbursko přinesla inspiraci i rozšíření obzorů

MAS Království Jestřebí hory

Rozvoj venkovského prostoru II. Takový název měla třídenní exkurze pořádaná Celostátní sítí pro venkov a Místní akční skupinou (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Výjezd zástupců měst a obcí, svazků obcí, podnikatelských subjektů či neziskových
organizací z Královéhradeckého kraje byl zaměřen na příklady dobré praxe podpořené
v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a na přípravu nového programového
období Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2021–2027.
Prvním cílem dvaadvaceti účastníků exkurze se staly Mcely, konkrétně podnik Školky
Kalvoda. Majitel firmy Jiří Novák pokračuje v rodinné tradici školkařství po svém dědečkovi.
„S využitím dotačních prostředků pořídil úsporné technické i technologické vybavení pro
udržitelné a moderní hospodaření šetrné k životnímu prostředí, půdě i vypěstovaným
stromkům a keřům,“ ocenila přístup mcelského ovocnáře Miroslava Stárková, krajský
koordinátor Celostátní sítě pro venkov.
Program druhého dne výjezdu odstartovala ranní návštěva malé rodinné farmy
Severových v Podlužanech, která si díky podpoře skrze PRV mohla koupit rozmetadlo hnojiv
nebo mini rypadlo. „Fascinují mě stroje, jsem proto rád, že jsme si mohli moderní
zemědělskou techniku nejen v této farmě doslova osahat,“ neskrýval svou spokojenost
Zdeněk Vít z Libňatova, dobrovolný hasič a řemeslník v jedné osobě. „Pro mě byla asi
nejpřínosnější návštěva radnice v Rožďalovicích, kde jsem se mohl blíže seznámit s prací
starosty města Petra Kapala,“ prozradil další účastník exkurze, starosta Vítězné Petr Hrubý.
Rožďalovický starosta svým hostům ukázal i místní školu, kde se za podpory PRV podařilo
mimo jiné opravit šatny. Následoval oběd a přesun do kanceláře hostitelské Místní akční
skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s., kde se výprava dozvěděla o zaměření činnosti této aktivní
MAS a pomohla s přípravou stánků na blížící se akci „Poznejte náš venkov“. Součástí
nabitého programu byl i komentovaný výšlap do terénu za pozemkovými úpravami
podpořenými desítkami milionů korun rovněž z Programu rozvoje venkova 2014–2020.
Vydařenou poznávací cestu zakončila návštěva Dvoru Havransko v Křinci, který je
držitelem zlaté medaile v programu Asociace soukromého zemědělství ČR „Pestrá krajina“.
Rodinná farma Procházkových s více než stoletou tradicí si díky evropské dotační podpoře
mohla koupit lis na velké kulaté balíky sena či slámy nebo opravit střechu objektů pro skot.
„Byl to zajímavý výjezd přinášející spoustu nových poznatků. Dobrou volbou byl výběr této
středočeské oblasti. Zemědělcům fandím, v dnešní době to nemají lehké,“ zhodnotil starosta
Pilníkova Josef Červený, který se podle svých slov už teď těší na další exkurzi.
Hlavním cílem Programu rozvoje venkova 2014–2020 je obnova, zachování a zlepšení
ekosystémů závislých na zemědělství. PRV také podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit
ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj.
Petr Záliš

MAS Království Jestřebí horyMAS Království Jestřebí hory - NymburskoMAS Království Jestřebí hory - Nymbursko

Datum vložení: 21. 9. 2022 19:24
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2022 19:30
Autor: Mgr. Petra Hartmanová

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie