Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

KS MAS Pardubický kraj

Krajské sítě nebo také Krajská sdružení (dále jen KS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů, NS MAS ČR.

Na území Pardubického kraje působí celkem 13 Místních akčních skupin. Všechny MAS jsou členy NS MAS ČR.

Zástupci MAS Pardubického kraje se setkávají několikrát do roka a od srpna 2016 má tento pobočný spolek NS MAS ČR pod názvem Krajské sdružení NS MAS ČR Pardubického kraje registrovanou právní subjektivitu.  MAS Pardubického kraje dle možností připravují i společné prezentace MAS na celostátní výstavě Země Živitelka nebo na krajské zemědělské výstavě Naše pole v Nabočanech.

Kontakt

Sekretariát organizace

Sekretariát KS NS MAS ČR Pardubického kraje

KS NS MAS ČR Pardubického kraje
Holubova 1
534 01 Holice

IČ: 05213894
e-mail: pardubicky@nsmascr.cz

Předseda KS:

Ing. Petr Vomáčka
tel.: +420 733 705 320
e-mail: info@mas-lit.cz

Místopředseda KS:

Mgr. Radka Šťovíčková
tel.: +420 732 359 358
e-mail: info@maslanskrounsko.cz

Místopředseda KS:

Ing. Daniela Dvořáková
tel.: +420 732 881 851
e-mail: info@mas-bohdanecsko.cz

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie