Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Komunikace a aktuality od ŘO IROP

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 27 k využití projektů pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Datum: 11. 3. 2022

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 27 k využití projektů pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Změny odkazů pro dokumenty MAP a KAP

Datum: 27. 1. 2022

27.1.2022 – Změny odkazů pro dokumenty MAP a KAP

Revize 6. výzvy IROP a Specifických pravidel pro SC 4.2

Datum: 20. 12. 2021

20.12.2021 – Revize 6. výzvy IROP a Specifických pravidel pro SC 4.2

Informace o schválení IROP vládou

Datum: 5. 11. 2021

5.11.2021 – Informace o schválení IROP vládou

Povinná publicita strategie CLLD pro období 2021-2027

Datum: 15. 6. 2021

15.6.2021 – Povinná publicita strategie CLLD pro období 2021-2027

Pokyny k dočerpání alokace MAS v IROP

Datum: 3. 5. 2021

3.5.2021 – Pokyny k dočerpání alokace MAS v IROP

Informace ke způsobilosti ochranných pomůcek a testů ve SC 4.2 IROP

Datum: 13. 4. 2021

13.4.2021 – Informace ke způsobilosti ochranných pomůcek a testů ve SC 4.2 IROP

Vyhlašování výzev MAS v r. 2021 – nejzazší termín pro vyhlášení výzvy MAS je 15.11.2021

Datum: 17. 3. 2021

17.3.2021 – Vyhlašování výzev MAS v r. 2021 – nejzazší termín pro vyhlášení výzvy MAS je 15.11.2021

Informace o povinnosti související s nárokováním výdajů na zpracování SCLLD 2021 – 2027 (Logo EU/IROP)

Datum: 10. 3. 2021

10.3.2021 – Informace o povinnosti související s nárokováním výdajů na zpracování SCLLD 2021 – 2027 (Logo EU/IROP)

Vydání revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v IROP, verze 1.14 k 1. 3. 2021

Datum: 1. 3. 2021

1.3.2021 – Vydání revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v IROP, verze 1.14 k 1. 3. 2021

Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 65 Sociální podnikání

Datum: 17. 12. 2020

17.12.2020 – Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 65 Sociální podnikání

Metodický dopis Řídicího orgánu IROP č. 33 – změny projektu dle kapitoly 16.7 Obecných pravidel – vyjádření MAS k CRR.

Datum: 16. 12. 2020

16.12.2020 – Metodický dopis Řídicího orgánu IROP č. 33 – změny projektu dle kapitoly 16.7 Obecných pravidel – vyjádření MAS k CRR.

Revize výzvy IROP č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

Datum: 14. 12. 2020

14.12.2020 – Revize výzvy IROP č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD

Oprava stavu finančních prostředků MAS

Datum: 25. 11. 2020

25.11.2020 – Oprava stavu finančních prostředků MAS

Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2021

Datum: 12. 11. 2020

12.11.2020 – Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2021

Informace k bezhotovostním platbám z MMR ke konci roku 2020

Datum: 26. 10. 2020

26.10.2020 – Informace k bezhotovostním platbám z MMR ke konci roku 2020

Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 68

Datum: 1. 10. 2020

1.10.2020 – Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 68

Revize výzvy IROP č. 68 Vzdělávání – integrované projekty CLLD

Datum: 18. 9. 2020

18.9.2020 – Revize výzvy IROP č. 68 Vzdělávání – integrované projekty CLLD

Realizace integrované strategie CLLD v IROP – podmínky plnění fin. plánů a vyhlašování výzev MAS

Datum: 5. 8. 2020

5.8.2020 – Realizace integrované strategie CLLD v IROP – podmínky plnění fin. plánů a vyhlašování výzev MAS

Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 85

Datum: 29. 7. 2020

29.7.2020 – Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 85

Vydání revize OM IROP 1.7 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

Datum: 28. 7. 2020

28.7.2020 – Vydání revize OM IROP 1.7 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

Revize výzvy č. 85 Sociální bydlení - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Datum: 22. 7. 2020

22.7.2020 – Revize výzvy č. 85 Sociální bydlení - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Častá zjištění z přezkumů projektů CLLD v IROP při ZoZ – Doplnění

Datum: 15. 7. 2020

15.7.2020 – Častá zjištění z přezkumů projektů CLLD v IROP při ZoZ – Doplnění

Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 53

Datum: 12. 6. 2020

12.6.2020 - Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 53

Ukončení prezentační vrstvy MS Silverlight

Datum: 10. 6. 2020

10.6.2020 – Ukončení prezentační vrstvy MS Silverlight

Upřesnění informací k možnosti pořádání webinářů ve SC 4.2 IROP

Datum: 4. 6. 2020

4.6. 2020 - Upřesnění informací k možnosti pořádání webinářů ve SC 4.2 IROP

Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 62

Datum: 28. 5. 2020

28.5.2020 - Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 62

Stavy projektů v MS14+

Datum: 19. 5. 2020

19.5.2020 – Stavy projektů v MS14+

ŘO vydal záznam k realizaci IROP č. 219

Datum: 11. 5. 2020

11.5. 2020 – ŘO vydal záznam k realizaci IROP č. 219

Revize 62. výzva IROP „Sociální infrastruktura“

Datum: 5. 5. 2020

5. 5. 2020 – Revize 62. výzva IROP „Sociální infrastruktura“

Dne 16. 4. 2020 vydalo CRR opatření související s koronavirem

Datum: 27. 4. 2020

27.4. 2020 – Dne 16. 4. 2020 vydalo CRR opatření související s koronavirem

Závazné stanovisko ŘO IROP k COVID-19

Datum: 8. 4. 2020

8. 4. 2020 - Závazné stanovisko ŘO IROP k COVID-19

Doporučení pro MAS – per rollam – upřesnění postupů ŘO IROP

Datum: 8. 4. 2020

8. 4. 2020 - Doporučení pro MAS – per rollam – upřesnění postupů ŘO IROP

Pokyny k podávání ŽoZ projektů ze strany příjemců ve výzvách MAS

Datum: 31. 3. 2020

31. 3. 2020 - Pokyny k podávání ŽoZ projektů ze strany příjemců ve výzvách MAS

Depeše CRR: Informace Centra pro žadatele a příjemce

Datum: 31. 3. 2020

31. 3. 2020 – Depeše CRR: Informace Centra pro žadatele a příjemce

Doporučení pro MAS – per rollam – upřesnění postupů ŘO IROP

Datum: 26. 3. 2020

26. 3. 2020 - Doporučení pro MAS – per rollam – upřesnění postupů ŘO IROP

Informace ŘO IROP pro nositele integrovaných nástrojů – SARS-CoV-2

Datum: 24. 3. 2020

24.03.2020 – Informace ŘO IROP pro nositele integrovaných nástrojů – SARS-CoV-2

Zveřejnění otázek a odpovědí ze semináře IROP k SC 4.2

Datum: 16. 3. 2020

16.3.2020 – Zveřejnění otázek a odpovědí ze semináře IROP k SC 4.2

Informace o komunikaci s ŘO IROP při přijetí mimořádného opatření

Datum: 16. 3. 2020

16. 3. 2020 - Informace o komunikaci s ŘO IROP při přijetí mimořádného opatření

Informace o problému s pracovními skupinami – předávání k ZoZ – VYŘEŠENÍ

Datum: 18. 2. 2020

18.2.2020 - Informace o problému s pracovními skupinami – předávání k ZoZ – VYŘEŠENÍ

Informace ke krácení a přerozdělení alokace v IROP

Datum: 30. 1. 2020

30.1.2020 – Informace ke krácení a přerozdělení alokace v IROP

Náhradní projekty v IROP a Metodického dopis Řídicího orgánu IROP č. 30.

Datum: 20. 12. 2019

20.12.2019 – Náhradní projekty v IROP a Metodického dopis Řídicího orgánu IROP č. 30.

Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2020

Datum: 19. 12. 2019

19.12.2019 - Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2020

ŘO IROP dne 3. prosince 2019 vydal revizi 55. výzvy IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLDI, SC 4.1

Datum: 3. 12. 2019

3.12.2019 – ŘO IROP dne 3. prosince 2019 vydal revizi 55. výzvy IROP KULTURNÍ DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLDI, SC 4.1

ŘO IROP vydal revize

Datum: 25. 11. 2019

25.11.2019 – ŘO IROP vydal revize:

Aktualizace vzorů kontrolních listů u výzev č. 53 a 68

Datum: 12. 11. 2019

12.11.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů u výzev č. 53 a 68

ŘO IROP dne 6. listopadu 2019 vydal revizi 45. a 71. výzvy IROP pro předkládání integrovaných projektů CLLD

Datum: 6. 11. 2019

06.11.2019 – ŘO IROP dne 6. listopadu 2019 vydal revizi 45. a 71. výzvy IROP pro předkládání integrovaných projektů CLLD

Materiály ze semináře k představení IROP 2021 – 2027

Datum: 31. 10. 2019

31.10.2019 – Materiály ze semináře k představení IROP 2021 – 2027

Revize 6. výzvy IROP a specifických pravidel v SC 4.2

Datum: 29. 10. 2019

29.10.2019 – Revize 6. výzvy IROP a specifických pravidel v SC 4.2

Řídicí orgán IROP vydal dne 15. 10. 2019 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.13.

Datum: 15. 10. 2019

15.10.2019 – Řídicí orgán IROP vydal dne 15. 10. 2019 Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.13.

Odstávka MS2014+ od 11.10.2019 do 13.10.2019

Datum: 10. 10. 2019

10.10.2019 – Odstávka MS2014+ od 11.10.2019 do 13.10.2019

Proběhla aktualizace výzvy č. 53 zaměřena na oblast dopravy.

Datum: 8. 10. 2019

8.10.2018 - Proběhla aktualizace výzvy č. 53 zaměřena na oblast dopravy.

Proběhla aktualizace výzvy č. 68 zaměřena na oblast vzdělávání.

Datum: 2. 10. 2019

2.10.2019 – Proběhla aktualizace výzvy č. 68 zaměřena na oblast vzdělávání.

Platby v rámci průběžného proplácení 2019

Datum: 2. 10. 2019

2.10.2019 – Platby v rámci průběžného proplácení 2019

Doplnění zbývajících kontrolních listů

Datum: 26. 9. 2019

26.9.2019 – Doplnění zbývajících kontrolních listů

Harmonogram revize výzev ŘO IROP pro CLLD

Datum: 26. 9. 2019

26.9.2019 – Harmonogram revize výzev ŘO IROP pro CLLD

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17

Datum: 28. 8. 2019

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 17

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16

Datum: 15. 8. 2019

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16

Externí audit – upřesnění depeše IROP ke SC 4.2

Datum: 5. 8. 2019

5.8.2019 – Externí audit – upřesnění depeše IROP ke SC 4.2

Prodloužení výzev ŘO IROP pro IN!

Datum: 12. 7. 2019

12.07.2019 – Prodloužení výzev ŘO IROP pro IN!

Aktualizace vzorů kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelností výzev č. 53 (SC 1.2), č. 62 a 85 (SC 2.1) a č. 68 (SC 2.4)

Datum: 27. 6. 2019

27.6.2019 – Aktualizace vzorů kontrolních listů pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelností výzev č. 53 (SC 1.2), č. 62 a 85 (SC 2.1) a č. 68 (SC 2.4)

Ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy IROP č. 6

Datum: 21. 6. 2019

21.6.2019 – Ukončení příjmu žádostí o podporu do výzvy IROP č. 6

Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ do výzvy IROP č. 6

Datum: 29. 5. 2019

29.5.2016 – Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ do výzvy IROP č. 6

Aktualizace seznamu projektů z programu MŠMT

Datum: 15. 3. 2019

15.3.2019 – Aktualizace seznamu projektů z programu MŠMT

Vyhodnocení výkonnosti MAS v IROP k 1.3. 2019

Datum: 7. 3. 2019

7.3.2019 – Vyhodnocení výkonnosti MAS v IROP k 1.3. 2019

Vydání revize Obecných pravidel, verze 1.12 k 6. 3. 2019

Datum: 6. 3. 2019

6.3.2019 – Vydání revize Obecných pravidel, verze 1.12 k 6. 3. 2019

Vydání revize OM IROP 1.6 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

Datum: 4. 3. 2019

4.3.2019 – Vydání revize OM IROP 1.6 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

Datum: 21. 2. 2019

21.2.2019 – Závazné stanovisko ŘO IROP č. 12

Pokyny ke změnám SCLLD v IROP! – aktualizovaná kontrolní tabulka

Datum: 13. 2. 2019

13.2.2019 – Pokyny ke změnám SCLLD v IROP! – aktualizovaná kontrolní tabulka

Aktualizace KL pro výzvu č. 69 ŘO IROP

Datum: 17. 1. 2019

17.1.2019 – Aktualizace KL pro výzvu č. 69 ŘO IROP

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29
1
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12
1
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
1
27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie