Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Aktualizace KL pro výzvu č. 69 ŘO IROP

17.1.2019 – Aktualizace KL pro výzvu č. 69 ŘO IROP

na webu IROP byl vyvěšen nový vzor kontrolního listu pro hodnocení MAS pro 69. výzvu ŘO IROP, který je platný pro výzvy MAS vyhlášené po revizi Specifických pravidel této výzvy, tzn. výzvy vyhlášené nejdříve 17. 12. 2019

Kontrolní list pro 69.výzvu byl aktualizován (pro výzvy vyhlášené nejdříve k datu vydání aktualizovaných Specifických pravidel) s ohledem na nové podmínky pro nákup pozemků. KL se upravoval pouze u kritéria „Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny“, kde byla upravena kontrolní otázka.

Nic dalšího se neměnilo.

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/vzory/vzor-kontrolni-listy-pro-fnap-sc-1-3-69-vyzva

Datum vložení: 17. 1. 2019 22:54
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:55

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie