Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Častá zjištění z přezkumů projektů CLLD v IROP při ZoZ – Doplnění

15.7.2020 – Častá zjištění z přezkumů projektů CLLD v IROP při ZoZ – Doplnění

Vážení zástupci místních akčních skupin,

v návaznosti na zaslané chyby a nedostatky v procesu hodnocení a výběru projektů při realizaci CLLD v IROP, které jsem Vám zasílala dne 23. 6. 2020, si dovoluji se na Vás obrátit ještě ve věci častých zjištění v rámci přezkumných řízení, které jsou na Řídicím orgánu IROP objeveny při závěrečném ověření způsobilosti. V případě nesplnění závěrečného ověření způsobilosti má žadatel možnost podat žádost o přezkum hodnocení, kterou vyřizuje přezkumná komise Řídicího orgánu IROP. Velice častým jevem, se kterým se nyní členové přezkumných komisí setkávají, je nesplnění kritéria 1.12 Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. V rámci tohoto kritéria CRR hodnotí správné rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity, a zda je projekt v souladu s hlavními aktivitami výzvy IROP a jejími Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Vzhledem k tomu, že mnoho projektů bývá vyhodnoceno negativně právě z důvodu nesouladu projektu s hlavními aktivitami výzvy IROP, chtěli bychom Vás požádat a apelovat na Vás, abyste žadatele ve věci konzultace projektu odkazovali více na pracovníky z CRR, zejména tam, kde ta specifikace aktivit je složitější. Právě pracovníci CRR žadatele navedou a informují, zda je připravovaný projekt v souladu s hlavními aktivitami výzvy IROP, či nikoliv. Je ale nutné, aby projekt konzultovali žadatelé přímo a ne zprostředkovaně přes MAS.

Doufáme, že odkazování na pracovníky CRR, kteří žadateli vysvětlí podporované a nepodporované aktivity výzev IROP, sníží počet žádostí o přezkum hodnocení, které bývají obvykle vyhodnoceny jako nedůvodné. Projekty, které nejsou konzultovány s CRR a jsou ukončeny negativně v rámci hodnocení, mají negativní vliv i na čerpání MAS, proto Vás tímto žádáme o součinnost a odkazování žadatelů na pracovníky CRR v těchto případech. Z Vaší strany je pak důležité žadatele informovat o omezení aktivit, které jste si případně ve svých výzvách nastavili (ne vždy výzvy MAS podporují všechny aktivity z výzvy Řídicího orgánu IROP).

Děkujeme za součinnost.

ŘO IROP

Datum vložení: 15. 7. 2020 22:27
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:28

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5
1
6 7 8
9 10
1
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie