Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Informace ke způsobilosti ochranných pomůcek a testů ve SC 4.2 IROP

13.4.2021 – Informace ke způsobilosti ochranných pomůcek a testů ve SC 4.2 IROP

ŘO IROP zaslal dne 13.4.2021 informace ke způsobilosti výdajů souvisejících s povinným testováním zaměstnanců na přítomnost onemocnění Covid-19 v 6. výzvě IROP (SC 4.2).

 

1. MAS si může nárokovat proplacení testů pouze těch zaměstnanců, jejichž mzdy si MAS nárokuje v projektu podaném do 6. výzvy IROP, kteří k výkonu svých pracovních činností využívají prostory kanceláře MAS, a jejichž testování je povinné dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. MAS si nemůže nárokovat proplacení testů členům povinných orgánů MAS.

2. MAS, jejichž organizace má 10 a více zaměstnanců, si můžou nárokovat testy zaměstnanců, splňujících podmínky uvedené v bodě 1, které byly provedeny nejdříve od 15. 3. 2021.

3. MAS, jejichž organizace má méně jak 10 zaměstnanců, si můžou nárokovat pouze testy zaměstnanců, splňujících podmínky uvedené v bodě 1, které byly provedeny nejdříve od 22. 3. 2021.

4. MAS si může nárokovat k proplacení pouze částku přesahující 60 Kč za test, tj. MAS musí od ceny testu odečíst 60 Kč, které si může nárokovat k proplacení od zdravotní pojišťovny. 

5. MAS si může nárokovat k proplacení z projektu podaného do 6. výzvy IROP pouze takový počet testů, který je zaměstnavatel povinen minimálně provést dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky. K datu 24. 3. 2021 je povinnost provést testování zaměstnanců nejméně 1x za sedm dní. Provedení vyššího počtu testů je považováno za dobrovolné a náklady s nimi spojené za nezpůsobilé.

6. Pro účely kontroly způsobilosti výdajů musí MAS vést seznam, který bude minimálně obsahovat následující informace: datum provedení testu, jméno a příjmení testované osoby (zaměstnance MAS pracujícího pro projekt v SC 4.2 dle bodu 1), cenu testu podle účetního dokladu (tj. cenu testu před odečtením 60 Kč), číslo účetního dokladu souvisejícího se zakoupeným testem. MAS může pro vedení seznamu využít vzor v příloze.

V projektu podaného do 6. výzvy IROP je možné si nárokovat proplacení dezinfekčních prostředků, a to v rámci položky Spotřeba materiálu, konkrétně bodu čistící a mycí prostředky.

Ochranné pomůcky (ústenky, respirátory) pro zaměstnance MAS a členy povinných orgánů MAS jsou způsobilé, a to v rámci položky Spotřeba materiálu, pro ostatní účastníky semináře (mimo zaměstnance MAS a členy povinných orgánů MAS) si nelze výdaje na ochranné prostředky nárokovat v projektu podaného do 6. výzvy IROP.

V případě dotazů se obraťte na svého manažera projektu z Centra pro regionální rozvoj.

Datum vložení: 13. 4. 2021 21:53
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 21:55

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie