Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Informace o povinnosti související s nárokováním výdajů na zpracování SCLLD 2021 – 2027 (Logo EU/IROP)

10.3.2021 – Informace o povinnosti související s nárokováním výdajů na zpracování SCLLD 2021 – 2027 (Logo EU/IROP)

ŘO informoval o povinnosti související s nárokováním výdajů na zpracování dokumentu strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027. Řídicí orgán IROP nahlíží na strategii CLLD jako jeden z informačních a propagačních materiálů MAS, a proto je nutné dodržovat pravidla publicity daná kapitolou 13 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, respektive kapitolou 5.1 Specifických pravidel pro výzvu č. 6 IROP. V případě nárokování výdajů souvisejících s přípravou a vznikem dokumentu strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027 v projektu podaného do 6. výzvy IROP (osobní náklady, nákup služeb, pořízení materiálu aj.), je nutné alespoň na titulní nebo poslední straně strategie CLLD uvést logo EU/IROP. Kontrola uvedení loga EU/IROP bude probíhat na strategii CLLD po jejím schválení ze strany MMR-ORP a jednotlivých ŘO, předpokládáme, že nejpozději se závěrečnou žádostí o platbu projektu realizovaného ve výzvě č. 6 IROP, SC 4.2. Pokud nebude tato podmínka dodržena, nebudou MAS proplaceny výdaje související se zpracováním strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027, resp. MAS může být vyzvána k vrácení již proplacených prostředků.

Datum vložení: 10. 3. 2021 21:55
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 21:56

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie