Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Metodický dopis Řídicího orgánu IROP č. 33 – změny projektu dle kapitoly 16.7 Obecných pravidel – vyjádření MAS k CRR.

16.12.2020 – Metodický dopis Řídicího orgánu IROP č. 33 – změny projektu dle kapitoly 16.7 Obecných pravidel – vyjádření MAS k CRR.

Řídicí orgán IROP dne 15. 12. 2020 vydal Metodický dopis ŘO IROP č. 33, kterým se aktualizuje OM IROP, verze 1.7. – Aktualizace se týká přílohy E.5-12 Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD / Příloha E.5-12 ve znění Metodického dopisu ŘO IROP č. 32, kapitola 7.1.1 Postup administrace Žádosti o změnu, str. 42, 3. odstavec.

V případě Vašich postupů došlo k upřesnění, že při změně projektu dle kapitoly 16.7. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce nedokládáte k Vašemu vyjádření orientační kontrolní list.

V návaznosti na výše provedenou úpravu Metodickým dopisem ŘO IROP č. 33, došlo k úpravě znění Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/minimalni-pozadavky-ro-irop-k-implementaci-clld/archiv-minimalnich-pozadavku/minimalni-pozadavky-ro-irop-k-implementaci-cll-(3)

Dokument byl opraven pouze o tuto změnu uvedenou výše a barevně vyznačen.

Datum vložení: 16. 12. 2020 22:01
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:02

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie