Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Náhradní projekty v IROP a Metodického dopis Řídicího orgánu IROP č. 30.

20.12.2019 – Náhradní projekty v IROP a Metodického dopis Řídicího orgánu IROP č. 30.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

z důvodu přezávazkování programu došlo na úrovni Řídicího orgánu k rozhodnutí, že již nebude možné podpořit stávající náhradní projekty z úspor (ty již ve stavu PU27 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty), a to jak individuální, tak integrované, a to právě pro umoření tohoto přezávazkování.

Prostředky však v případě integrovaných nástrojů bude možné využít na vyhlašování nových podvýzev, případně navyšování alokace těch stávajících. Stejně tak pro řešení současně stanovených náhradních projektů na straně nositelů ITI, IPRÚ a MAS, Řídicí orgán IROP upravil své postupy tak, aby v případě tzv. hraničních projektů došlo k oslovení žadatele ještě před jeho schválením mezi náhradní projekty, tj. oslovení ze strany Řídicího orgánu IROP proběhne po dokončení hodnocení na Centru pro regionální rozvoj ČR a předání na Řídicí orgán IROP, a to před samotným schválením těchto projektů jako náhradních.

Pro Vaši informaci  ŘO zasílá úpravu znění dotčené kapitoly v Operačním manuále IROP v příloze tohoto emailu, a to formou Metodického dopisu Řídicího orgánu IROP č. 30.

Zároveň samozřejmě platí i stávající postup, kdy je možné do ukončení hodnocení projektů ze strany Centra pro regionální rozvoj ČR navýšit alokaci Vašich podvýzev tak, aby došlo k podpoře náhradních projektů, které jste ve fázi svého hodnocení stanovili.

Datum vložení: 20. 12. 2019 22:56
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:56

Kalendář

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie