Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2020

19.12.2019 - Pokyny ke změnám SCLLD v IROP v roce 2020

ŘO zaslal pokyny pro předkládání změn integrovaných strategií CLLD (SCLLD) v roce 2020 dle MPIN v IROP. Změny budou souviset zejména s úpravou finančních plánů SCLLD, pokyny se však zaměřují i na další oblasti úpravy SCLLD, které mohou být součástí Vaší změny.

Řídicí orgán IROP v následujících dnech zašle na statutární zástupce místních akčních skupin dopis s informacemi o neuplatňování sankcí z naší strany za nesplnění finančních plánů a souvisejících závazků v IROP v roce 2019. Toto upozornění se nebude týkat šestnácti místních akčních skupin, které Řídicí orgán IROP informoval individuálně.

Změny integrovaných strategií v IROP bude administrovat Řídicí orgán IROP, jednotliví metodici oddělení integrovaných nástrojů, kteří s Vámi připomínkují dokumentaci k výzvám MAS. Veškeré dotazy a podklady ke změnám zasílejte na clldirop@mmr.cz (platí i pro MAS ze Zlínského kraje).

Dokumenty naleznete zároveň na webových stránkách IROP zde - https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/zmeny-sclld.

Datum vložení: 19. 12. 2019 22:56
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:57

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie