Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Proběhla aktualizace výzvy č. 53 zaměřena na oblast dopravy.

8.10.2018 - Proběhla aktualizace výzvy č. 53 zaměřena na oblast dopravy.

 Předmětem revize výzvy, Specifických pravidel a příloh jsou především následující témata:

  • v textu výzvy dochází k hlavní změně – změna v termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 31. 10. 2022;
  • ve Specifických pravidlech došlo k úpravě vykazování výdajů při pořízení nemovitosti – viz nová kapitola 3.6 Způsobilost výdajů v případě pořízení nemovitostí. Ke změnám dochází u několika povinných příloh k žádosti o podporu a v povinnosti předkládání CBA. U aktivity Nízkoemisní a bezemisní vozidla dochází k doplnění nezpůsobilých výdajů, ke změnám v oblasti veřejné podpory a povinností v době udržitelnosti, atd.;
  • relevantně na úpravu textů Specifických pravidel dochází i k aktualizaci textů několika příloh SPPŽP.
Datum vložení: 8. 10. 2019 23:10
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 23:11

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie