Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Revize 6. výzvy IROP a specifických pravidel v SC 4.2

29.10.2019 – Revize 6. výzvy IROP a specifických pravidel v SC 4.2

Řídicí orgán IROP vydal revizi 6. výzvy IROP a Specifických pravidel 6. výzvy IROP „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS“ v SC 4.2.

Důvodem aktualizace výzvy je navýšení alokace výzvy v souladu s alokací stanovenou pro MAS ve SC 4.2 pro potřeby navazujících projektů MAS. Hlavními změnami Specifických pravidel je doplnění nové aktivity související s přípravou programového období 2021-2027 a omezení počtu průběžných plateb.

V rámci revize došlo k omezení počtu průběžných plateb. Pokud MAS již podala průběžnou platbu/průběžné platby v rámci právě probíhající etapy, pak od okamžiku vstupu revize 1.8 těchto Pravidel v platnost může MAS podat pouze další 2 průběžné platby za tuto etapu.

K této revizi a dalším informacím týkajících se SC 4.2 bude uspořádán seminář dne 25. 11. 2019. Budou se konat v tento den dva totožné semináře, jeden od 9:30, druhý od 13:30 tak, aby se jich mohli zúčastnit vždy max. 2 zástupci za MAS. S tímto termínem již prosím počítejte, bližší informace, včetně nahlášení účasti, Vám budou poskytnuty v předstihu.

Aktuální informace k revizi 6. výzvy a Specifických pravidle naleznete na webu zde:
https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/revize-vyzvy-c-6-zlepseni-ridicich-a-administrat
nebo https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-6-mas

Datum vložení: 29. 10. 2019 23:04
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 23:06

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie