Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Revize výzvy č. 85 Sociální bydlení - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

22.7.2020 – Revize výzvy č. 85 Sociální bydlení - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Řídicí orgán IROP dne 21. 7. 2020 vydal revizi 85. výzvy IROP Sociální bydlení – integrované projekty CLLD, SC 4.1, včetně Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.1.

Nedůležitější změny, které se dotknou posuzování a administrace výzev MAS:

  • Doplnění cílových skupin
  • Zrušení povinnosti individuálního ověřování potřeb financování, které se týká příjmů projektu
  • Úprava názvu obecného kritéria přijatelnosti pro hodnocení MAS – Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou MAS, tak, aby byl v souladu s názvem uvedeným v PD IROP – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS

Další změny:

  • Úprava kapitoly Parametry sociálního bydlení v IROP
  • Úprava podmínek pro pořízení nemovitostí
  • Doplnění přílohy Příjmový dotazník

Detailní přehled změn je uveden na začátku revidovaných dokumentů.

Revizi výzvy č. 85 naleznete na internetových stránkách:

Revizi výzvy a souvisejících pravidel si prosím hlídejte u svých aktuálně vyhlašovaných výzev MAS, tj. aby se výzva MAS vždy odkazovala na správnou verzi platných Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
V souvislosti s revizí výzvy č. 85 bude revidován také KL pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti na MAS pro 85. výzvu, jakmile bude na webu IROP zveřejněn, budeme Vás informovat.

Datum vložení: 22. 7. 2020 22:24
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:26

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie