Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 85

29.7.2020 – Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 85

ŘO vydal v návaznosti na revizi z 21.7.2020 85. výzvy IROP Sociální bydlení – integrované projekty CLLD, SC 4.1, včetně Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.1. aktualizaci vzoru kontrolního listu.

Vzor KL revize 01  je určen pro hodnocení výzev vyhlášených do 20. 7. 2020
Vzor KL revize 02 je určen pro hodnocení výzev vyhlášených od 21. 7. 2020

Zásadní úpravy ve vzorech KL revize 02 oproti revizi 01:

1. Odstranění otázky týkající se vlastnické a ovládací struktury u kritéria Žádost o podporu je podána v předepsané formě – kontrolní otázka přešla do KL pro ZoZ na CRR

2. Odstranění kontroly příloh:

a. Zadávací a výběrová řízení

b. Čestné prohlášení o skutečném majiteli
    Tyto přílohy se kontrolují v rámci ZoZ na CRR.

  1. Doplnění otázky ke kritériu Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný v souladu s Obecnými pravidly
  2. Úprava kontrolní otázky u kritéria Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny – v souladu s aktuálními podmínkami pro nákup pozemku.

Vzory KL najdete zde - https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/vzory/vzor-kontrolni-listy-pro-fnap-sc2-1-85-vyzv.

Datum vložení: 29. 7. 2020 22:18
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:20

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie