Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Změny odkazů pro dokumenty MAP a KAP

27.1.2022 – Změny odkazů pro dokumenty MAP a KAP

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/stratigicke_ramce_map-(1)

https://mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/regionalni-rozvoj/map-kap/ramce-pro-investice-do-infrastruktury

Referenčním dokumentem pro programové období 2014-2020 a tedy i pro hodnocení je „Místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP“. Strategický rámec MAP určený pro programové období 2021-2027 má upravený formát a nově tvořené dokumenty jsou určené pro období 2021-2027.

Datum vložení: 27. 1. 2022 21:28
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 21:34

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie