Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

OPŽP

OPŽP – informace k harmonogramu výzev pro MAS

Datum: 13. 6. 2019

OPŽP – informace k harmonogramu výzev pro MAS

Zveřejňujeme přehled opatření OPŽP vyhrazených pro CLLD vč. specifických způsobilých výdajů u výzev MAS.

Datum: 11. 6. 2019

Zveřejňujeme přehled opatření OPŽP vyhrazených pro CLLD vč. specifických způsobilých výdajů u výzev MAS.

OPŽP – Omezení realizace projektů fyzických osob nepodnikajících

Datum: 22. 5. 2019

S účinností od 22. května platí pro aktuálně vyhlášené výzvy v rámci nástroje CLLD pro Místní akční skupiny (87., 88., 127.) omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví.

Vzory příloh u výzev ŘO OPŽP

Datum: 9. 4. 2019

Vzory příloh u výzev ŘO OPŽP

Zveřejněna instrukce ke konzultacím projektových záměrů CLLD v OPŽP.

Datum: 2. 4. 2019

Zveřejněna instrukce ke konzultacím projektových záměrů CLLD v OPŽP.

Vyhlašování výzev na nové aktivity OPŽP

Datum: 18. 2. 2019

Chtěli bychom Vás informovat, že Řídicí orgán OPŽP (ŘO OPŽP) rozhodl o změně nejzazšího termínu pro vyhlášení výzev MAS na nové aktivity (realizace ÚSES, protierozní opatření, realizace sídelní zeleně).

Zveřejňujeme postup při ukončení příjmu žádostí v OPŽP.

Datum: 7. 2. 2019

Zveřejňujeme postup při ukončení příjmu žádostí v OPŽP.

Vzhledem k aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2019 zveřejňujeme aktualizované vzory výzev v OPŽP

Datum: 18. 1. 2019

Vzhledem k aktualizaci Nákladů obvyklých opatření MŽP pro rok 2019 zveřejňujeme aktualizované vzory výzev v OPŽP (včetně příloh) pro:

Zveřejňujeme aktualizované vzory výzev pro nové aktivity v OPŽP

Datum: 10. 1. 2019

Zveřejňujeme aktualizované vzory výzev pro nové aktivity v OPŽP ze dne 9.1.2019:

Aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020, aktualizace Nákladů obvyklých opatření MŽP

Datum: 7. 1. 2019

Informujeme MAS, že došlo k aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 2020, jejichž znění je účinné od 07. 01. 2019.

Zveřejňujeme otázky a odpovědi k CLLD v OPŽP zveřejněné v lednovém vydání časopisu Priorita.

Datum: 7. 1. 2019

Zveřejňujeme otázky a odpovědi k CLLD v OPŽP zveřejněné v lednovém vydání časopisu Priorita.

Zveřejňujeme soubory kritérií pro věcné hodnocení v OPŽP – nastavení v MS2014+.

Datum: 5. 12. 2018

Zveřejňujeme soubory kritérií pro věcné hodnocení v OPŽP – nastavení v MS2014+.

Zveřejňujeme Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD v OPŽP včetně průvodní informace.

Datum: 27. 11. 2018

Zveřejňujeme Interní postupy MAS pro implementaci SCLLD v OPŽP včetně průvodní informace.

Zveřejňujeme zápis z diskuzního semináře k novým aktivitám v OPŽP ze dne 6.11.2018.

Datum: 19. 11. 2018

Zveřejňujeme zápis z diskuzního semináře k novým aktivitám v OPŽP ze dne 6.11.2018.

Zveřejňujeme zápis z diskuzního semináře k novým aktivitám v OPŽP ze dne 30.10.2018.

Datum: 13. 11. 2018

Zveřejňujeme zápis z diskuzního semináře k novým aktivitám v OPŽP ze dne 30.10.2018.

Zveřejňujeme zápis z diskuzního semináře k novým aktivitám v OPŽP ze dne 23.10.2018 + přílohy přehled MAS s vyhlášenou výzvou na původní aktivity, vzor rozpočtu osobních nákladů.

Datum: 2. 11. 2018

Zveřejňujeme zápis z diskuzního semináře k novým aktivitám v OPŽP ze dne 23.10.2018 + přílohy přehled MAS s vyhlášenou výzvou na původní aktivity, vzor rozpočtu osobních nákladů.

Zveřejňujeme aktualizované vzory výzev pro nové aktivity v OPŽP ze dne 19.10.2018

Datum: 19. 10. 2018

Zveřejňujeme aktualizované vzory výzev pro nové aktivity v OPŽP ze dne 19.10.2018

OPŽP – vyhlášení výzev na nové aktivity, postup ukončování projektů ze strany MAS

Datum: 4. 10. 2018

Zveřejňujeme aktualitu k OPŽP týkající se vyhlášení výzev 127 a 128 na nové aktivity a upřesnění postupu ukončování projektů ze strany MAS:

Podklady pro vyhlášení výzev na nové aktivity v OPŽP

Datum: 10. 9. 2018

Zveřejňujeme podklady pro vyhlášení výzev na nové aktivity v OPŽP

OPŽP: Nejčastější pochybení při hodnocení projektů ze strany MAS

Datum: 4. 9. 2018

Na základě výsledků závěrečného ověření způsobilosti předvybraných integrovaných projektů CLLD (pro aktivity: výsadba dřevin na nelesní půdě a likvidace invazních druhů rostlin v CHKO)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie