Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Aktuální informace pro MAS ŘO OPZ

14. 4. 2020 – Aktuální informace pro MAS ŘO OPZ

Vážené kolegyně, vážení kolegové z místních akčních skupin,

obracíme se k Vám v období mimořádných opatření v souvislosti se současnou epidemiologickou situací s dalšími informacemi.

Chtěli bychom Vám poděkovat za dobrou spolupráci a za to, že respektujete požadavek na preferenci e-mailové komunikace namísto telefonické s Vašimi kontaktními osobami – projektovými manažery ŘO OPZ. Stále platí, že všichni pracovníci oddělení projektů CLLD pracují z domova. Snažíme se postupně vyřizovat Vaše požadavky.
Minulý týden uveřejnil ŘO OPZ výjimku z pravidel pro projekty v souvislosti se současnou situací, je k dohledání pod odkazem

https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/informace-pro-prijemce-opz-k-realizaci-aktivit-a-zpusobilosti-vydaju-v-dobe-nouzoveho-stavu-v-cr/normal

prosíme o nastudování i z Vaší strany, pokud jste tak dosud neučinili. O výjimce byli prostřednictvím depeše v MS informováni všechni příjemci a žadatelé od stavu projektů PP20 výše. Snahou ŘO OPZ je podpora realizace projektů i za stávajících okolností a maximální způsobilost nákladů vzniklých v projektech v souvislosti s koronavirovou situací stejně tak jako podpora možnosti využívat i jiných platforem a způsobů komunikace než jsou osobní schůzky a setkání. Při komunikaci s Vašimi příjemci je prosím upozorňujte na nutnost dokládání všech vzniklých výdajů.

Co se týče případné možnosti vyhlásit další výzvy MAS či např. podpořit další projekty z již realizovaných výzev ze zásobníků, s ohledem na současný stav odkládáme rozhodnutí ŘO OPZ na květen. V této chvíli je ještě značný objem prostředků v žádostech z Vašich výzev, kde zatím nebyl dokončen proces hodnocení či závěrečného ověření způsobilosti. V této souvislosti Vás také žádáme o maximální součinnost a aktivní spolupráci z Vaší strany a dodržování stanovených termínů. Upozorňujeme na skutečnost, že naše rozhodnutí mohou ovlivnit i další skutečnosti v souvislosti se současnou situací jako např. vývoj kurzu koruny apod. V této chvíli nicméně platí, že ač možnost podpory dalších projektů v rámci výzvy 047 pro MAS v tomto programovém období zatím zcela nevylučujeme, pravděpodobnost je spíše malá, zatím to stále vypadá, že vyhrazená alokace bude pokryta objemem předložených žádostí.
V souvislosti s hodnocením projektů a jednáními orgánů MAS jen potvrzujeme, abyste se řídili a přiměřeně aplikovali doporučení ze strany MMR-ORP, které jste obdrželi a na kterém jsme se ve spolupráci s ostatními ŘO zapojenými do CLLD shodli jako na vhodných postupech.
Ještě pro informaci, co se týče seminářů pro příjemce, prezeční semináře jsou nyní zrušeny. Namísto plánovaného zítřejšího semináře zašleme nahlášeným účastníkům materiály ke studiu s informací o možnosti zaslat dotazy. Zvažujeme také zpracování komentované prezentace ke stažení či jiné online možnosti. Případně Vás budeme opět informovat.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví!

Oddělení projektů CLLD, ŘO OPZ

Datum vložení: 14. 4. 2020 19:50
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2022 19:51

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie