Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Informace ŘO OPZ k možnosti vyhlašovat další výzvy MAS

9.6.2020 - Informace ŘO OPZ k možnosti vyhlašovat další výzvy MAS

V návaznosti na zaslaný email z dubna t.r. a jak bylo avizováno, sděluji z pověření Ing. Heleny Petrokové, ředitelky odboru realizace programů ESF – sociální začleňování, aktuální informaci k případné možnosti vyhlásit další výzvy MAS. V této chvíli se nám podařilo uzavřít velkou většinu závěrečných ověření způsobilosti projektů z Vašich výzev. Na základě objemu podpořených projektů, objemu zbývajících zatím nevyhodnocených žádostí v MS a odhadu jejich podpory a na základě rozhodnutí podpořit navazující projekty na dětské skupiny do doby účinnosti připravované novely zákona o dětských skupinách (maximálně do konce roku 2022), jejichž objem v této chvíli odhadujeme na cca 30 mil. Kč, není za současné situace a stávající alokace pro IP 2.3 OPZ prostor resp. finanční prostředky pro vyhlašování dalších MAS v OPZ.
S dalším zpřesňováním objemu podpořených projektů po ukončení administrace a hodnocení nevyhodnocených žádostí a projektů dětských skupin může s ohledem na potřebu dočerpání alokace nastat situace, že mohou být podpořeny jednotky projektů ze zásobníků. Předpokládáme, že tato informace bude k dispozici v srpnu, příp. září 2020. V takovém případě Vás budeme znovu informovat.
Prosíme o maximální součinnost a aktivní spolupráci při dokončování administrace žádostí.

Datum vložení: 9. 6. 2020 19:44
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2022 19:45

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie