Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Tvorba a aktualizace strategií CLLD

logo

Mentoři NS MAS pro tvorbu a aktualizaci Strategií CLLD

Zde najdete seznam mentorů tvorby strategií CLLD s vyznačením krajů, pro které svou činnost vykonávají (velký puntík hlavní spádový kraj, malý puntík kraj okrajově).
Mentoři realizují v jednotlivých krajích semináře/workshopy a nabízí také možnost individuální konzultace – po telefonu, mailem či osobně.

Stáhněte si odborné analýzy k jednotlivým tématům relevantním pro CLLD 21+

  1.  Uplatnění SMART přístupů, konceptů a metodik v rámci realizace CLLD 21+ (Smart City, Smart Česko, Venkov 3.0, Atributy chytrých řešení dle NS MAS, vznikající koncept a metodika Chytrého venkova) (autor Marek Hartych)
  2.  Možnosti řešení dopadů klimatické změny v rámci realizace CLLD 21+ (autor Marek Hartych)
  3. Analýza projektů spolupráce v PRV 2014-2020 (autor Kristýna Kovářová)
  4. Tvář MAS: model zpětné vazby pro činnost místních akčních skupin (autor Ondřej Konečný)
  5. Rozvoj potenciálu mládeže z venkovských oblastí (autor Kancelář NS MAS)
  6. Senioři a CLLD 2021-2027 (autor Oldřich Čepelka)
  7. Aktuální trendy v celoživotním učení dospělých (kolektiv autorů)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie