Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Rada manažerů NS MAS

Součástí Akademie Leader je vznik „Rady manažerů“, jedná se o skupinu osob s dlouhodobou praxí, které jsou schopny v rámci aktuálního období předat své relevantní zkušenosti z práce v území v rámci metody LEADER. Zástupce Rady manažerů (tj. někdo, nikoliv vždy všichni) bude vždy přítomen na školení nových a začínajících členů MAS (dvě paralelní skupiny školení – nováčci, matadoři). Rada manažerů bude užitečným orgánem (pracovní skupinou) NS MAS i pro další činnosti, např. oponenturu různých dokumentů apod.

Zapojení do vzdělávání:

Minimálně jeden člen Rady manažerů bude vždy přítomen na vzdělávacím programu. Lektor připraví program v interakci s členem Rady manažerů a různou mírou spolupráce – dle tématu, dle osobnosti lektora. Člen Rady manažerů může po domluvě s lektorem přímo v průběhu vzdělávání doplňovat o své příklady a zkušenosti z praxe.

Smysl a přidaná hodnota:

Lektor je odborník na dané téma, ale nelze předpokládat, že má přesnou představu u činnosti MAS a zkušenosti s činností MAS. Člen rady manažerů pomůže připravit školení na míru tak, aby co nejvíce „rezonovalo“ s potřebami vzdělávání manažerů MAS. Účastí člena rady manažerů na školení dojde k navázání neformálních kontaktů s účastníky školení (dvoudenní školení).

Podmínky pro členství v Radě manažerů:

Základní kritéria:

  1. Délka působení v MAS minimálně 8 let (s praxí v nejméně dvou různých programech LEADER .
  2. Působení na vedoucí pozici v MAS minimálně 5 let (např. manažer, aktivní statutární zástupce nebo předseda s výkonem funkce).
  3. Aktivní práce v MAS i v současné době, angažovanost v posilování principů.

Bonus:

  • Doporučení od více MAS, aktivní účast v projektech spolupráce více MAS, zkušenost s mezinárodními projekty LEADER.
  • Silné doporučení z více regionů.

Rada manažerů Akademie LEADER – parametry, postup

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie