Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

ENERKOM - energie do komunit

Období realizace:            1. 10. 2022 - 31. 3. 2024

Partner projektu:             SoCentral (Norsko)

Projekt je zaměřen na zapojení občanů z venkova do rozvoje komunitní energetiky: NS MAS podpoří 26 venkovských komunit tak, aby si jejich členové uvědomovali a přebírali odpovědnost za vlastní život v souvislosti s využíváním místních zdrojů energie a demokratizací výroby elektřiny. Třináct účastníků získá během 12měsíčního kurzu kompetence v zapojování veřejnosti do procesů, jejichž žádoucím (ale ne nutným) výsledkem bude vznik energetických společenství ve 26 obcích.

Úvodní seminář 25.8.2022
Prezentaci a videozáznám z úvodního semináře ze dne 25.8.2022 si mohou členové NS MAS zobrazit po přihlášení zde.

 

Co účastníci získají a k čemu se zavazují?
 • na míru (tj. potřeby vybraných místních komunit) ušitý 3-denní kurz s tréninkem a následnými konzultacemi v průběhu 12 měsíců (facilitace, metody zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování),
 • unikátní metodiku norského partnera v propojování veřejné správy, občanů a podnikatelů a zmocňování obyvatel k účasti v aktivitách souvisejících s otázkami klimatu (kolaborativní infrastruktura),
 • během kurzu zpracovaný plán zapojující relevantními metodami všechny skupiny obyvatel, tzn. s významným potenciálem úspěchu - následného vzniku energetického společenství a realistického akčního plánu,
 • sdílení reflexe, vyhodnocování vlastní praxe při vzniku plánu ve 2 obcích a shrnutí zkušeností do modelového příkladu.
Čím je projekt výjimečný?
 • Kurz facilitace bude doprovázen tréninky a konzultacemi tak, aby vznik plánů reagoval na konkrétní potřeby místních komunit.
 • V zapojování veřejnosti bude důraz kladen na zapojení skupin ohrožených energetickou chudobou (seniory, mladé lidi, lidi v sociální nouzi) tak, aby i tyto skupiny objevily své uplatnění v komunitní energetice.
 • Účastníci získají podporu i na propagační kampaně a participativní aktivity v obcích, kde budou plánovat.
 • Výstupem projektu bude metodika, která shrne praxi účastníků do podoby modelových příkladů a umožní uplatnit nové postupy v dalších obcích.

 

Co získá Národní síť MAS ČR?
 • nové znalosti a dovednosti od partnera a lektorů kurzu
 • 13 odborníků na zapojování veřejnosti (mapování komunit, deliberativní metody, advokační aktivity) na celém území ČR - ve všech krajích
 • metodiku s příklady z praxe a s možností uplatnit zkušenosti v dalších obcích
 • silnější pozici v podpoře komunitní energetiky, zkušenosti, které může sdílet s partnery
Jaký je časový plán a nároky na účastníka?
 • listopad - prosinec 2022: 3-denní kurz
 • leden - prosinec 2023: mapování komunit, participativní procesy, propagace tématu komunitní energetiky, vznik plánů ve 26 obcích (individuální konzultace, týmové porady)
 • leden - březen 2024: zpracování modelových případů pro metodiku

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie