Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

ENERKOM - energie do komunit

Logolink

 

Období realizace:            1. 10. 2022 - 31. 3. 2024

Partner projektu:             SoCentral (Norsko)

Projekt je zaměřen na zapojení občanů z venkova do rozvoje komunitní energetiky: NS MAS podpoří 26 venkovských komunit tak, aby si jejich členové uvědomovali a přebírali odpovědnost za vlastní život v souvislosti s využíváním místních zdrojů energie a demokratizací výroby elektřiny. Třináct účastníků získá během 12měsíčního kurzu kompetence v zapojování veřejnosti do procesů, jejichž žádoucím (ale ne nutným) výsledkem bude vznik energetických společenství ve 26 obcích.

Úvodní seminář 25.8.2022
Prezentaci a videozáznám z úvodního semináře ze dne 25.8.2022 si mohou členové NS MAS zobrazit po přihlášení zde.

 

Co účastníci získají a k čemu se zavazují?
 • na míru (tj. potřeby vybraných místních komunit) ušitý 3-denní kurz s tréninkem a následnými konzultacemi v průběhu 12 měsíců (facilitace, metody zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování),
 • unikátní metodiku norského partnera v propojování veřejné správy, občanů a podnikatelů a zmocňování obyvatel k účasti v aktivitách souvisejících s otázkami klimatu (kolaborativní infrastruktura),
 • během kurzu zpracovaný plán zapojující relevantními metodami všechny skupiny obyvatel, tzn. s významným potenciálem úspěchu - následného vzniku energetického společenství a realistického akčního plánu,
 • sdílení reflexe, vyhodnocování vlastní praxe při vzniku plánu ve 2 obcích a shrnutí zkušeností do modelového příkladu.
Čím je projekt výjimečný?
 • Kurz facilitace bude doprovázen tréninky a konzultacemi tak, aby vznik plánů reagoval na konkrétní potřeby místních komunit.
 • V zapojování veřejnosti bude důraz kladen na zapojení skupin ohrožených energetickou chudobou (seniory, mladé lidi, lidi v sociální nouzi) tak, aby i tyto skupiny objevily své uplatnění v komunitní energetice.
 • Účastníci získají podporu i na propagační kampaně a participativní aktivity v obcích, kde budou plánovat.
 • Výstupem projektu bude metodika, která shrne praxi účastníků do podoby modelových příkladů a umožní uplatnit nové postupy v dalších obcích.
Co získá Národní síť MAS ČR?
 • nové znalosti a dovednosti od partnera a lektorů kurzu
 • 13 odborníků na zapojování veřejnosti (mapování komunit, deliberativní metody, advokační aktivity) na celém území ČR - ve všech krajích
 • metodiku s příklady z praxe a s možností uplatnit zkušenosti v dalších obcích
 • silnější pozici v podpoře komunitní energetiky, zkušenosti, které může sdílet s partnery
Jaký je časový plán a nároky na účastníka?
 • listopad 2022 - leden 2023: 3-denní kurz
 • leden - prosinec 2023: mapování komunit, participativní procesy, propagace tématu komunitní energetiky, vznik plánů ve 26 obcích (individuální konzultace, týmové porady)
 • leden - březen 2024: zpracování modelových případů pro metodiku
Aktuality v projektu

Projekt ENERKOM - Energie do komunit financovaného prostřednictvím Active citizens fund pokročil do další fáze. V první fázi projektu bylo vybráno a zapojeno 13 facilitátorů, zástupců jednotlivých krajů, kteří pod vedením projektového týmu vytipovali každý dvě místní komunity, se kterými budou v následujících měsících pracovat. Facilitátoři v průběhu podzimu komunity identifikovali a oslovili a na společných setkáních začali konzultovat možnosti vzniku konkrétních energetických společenství. Většina facilitátorů spolupracuje s obcemi a komunitními centry, jednají se starosty a pořádají besedy pro veřejnost, zapojeno je i několik měst. Některé komunity jsou již od začátku aktivní, jiné potřebují intenzivnější přístup. 

V první polovině ledna 2023 proběhne pod vedením zkušených lektorů třídenní školení pro facilitátory, aby mohli co nejlépe plnit svou roli, tj. zapojit co nejvíce klíčových aktérů, smysluplně s nimi komunikovat a zároveň, aby rozuměli komunitní energetice a byli schopni zpracovat komunitní energetický plán. V průběhu února budou facilitátoři dále proškoleni norským partnerem projektu, který má know-how participativních a deliberativních metod komunitního mapování a plánování. Vzdělávací semináře budou současně probíhat i pro projektový tým. 

 

Logo se sloganem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2
1
3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
1
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie