Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v místních akčních skupinách v ČR

Doba realizace: 09/2023 - 09/2025

Projekt je zaměřen na podporu implementace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) v České republice a vychází z potřeb zaměstnanců a členů orgánů místních akčních skupin (MAS). Projekt také sleduje potřeby řídících orgánů a MMR-OSARPPB, které jsou zapojeny do CLLD v rámci implementační struktury.

Tímto projektem navazujeme na své aktivity realizované v předchozím období. Dosavadní aktivity v zastupování místních akčních skupin při jednání s orgány ČR a EU, koordinaci jednotlivých aktivit MAS na území ČR a propagaci komunitně vedeného místního rozvoje v ČR chceme posílit a rozšířit o další okruhy témat:

  • - spolupráce a propagace MAS a CLLD na místní, regionální, celostátní i evropské úrovni,
  • - profesionalizace odborných, organizačních a administrativních činností MAS a NS MAS ČR,
  • - role a ukotvení MAS ČR v přípravných i realizačních strukturách územního rozvoje,
  • - přenos zkušeností s implementací multifondového CLLD v rámci EU.

 

Kontaktní osoby:

Kristina Garrido Holmová – koordinátorka projektu, reditel@nsmascr.cz

Logo EU

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie