Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Jak se zapojit do projektu MASky v obraze

 1. Před účastí zaměstnanců na kurzu, musí být s vysílací MAS uzavřeno „Čestné prohlášení de minimis“ a zaregistrováno v Registru de minimis prostřednictvím ŘO OPZ.
 2. Před účastní zaměstnance na školení, poskytne zapojená MAS, realizačnímu týmu NS MAS scan jeho pracovní smlouvy či DPČ. Tento požadavek vyplývá z pravidel OP Z a nelze jej vynechat. Na smlouvě je možné dle Vašeho uvážení anonymizovat čísla BÚ a výši mzdy (pokud smlouva byla prolongována dodatkem, zašlete i zmíněný dodatek).
 3. Dále zaměstnanec vyplní Monitorovací list podpořené osoby, jehož formulář naleznete pod tímto odkazem - https://www.esfcr.cz. Návod k vyplnění je zde.
 4. Na kurz se může přihlásit vždy jeden zaměstnanec za MAS, pokud nebude naplněn kurz je možné doplnit o dalšího zaměstnance z jedné MAS.
 5. Každý účastník kurzu musí mít v úhrnu za celý projekt absolvováno minimálně 40 hodin – kvůli bagatelní podpoře a vykazování indikátorů v projektu.
 6. MAS hradí cestovní náhrady, do kterých se počítá i případné ubytování účastníka kurzu.
 7. Registrace zaměstnanců na kurzy probíhá přes naše dodavatelské firmy, které s nabídkou zapojení do právě vypsaných kurzů obesílají emailem manažery (kontaktní osoby) v zapojených MAS.
 8. Veškeré informace budou rozesílány zapojeným MAS jak emailem, tak budou zveřejněny na stránkách NS MAS.

Pro případné dotazy a pomoc se zapojením Vaší MAS doporučujeme kontaktovat našeho koordinátora projektu.

UPOZORNĚNÍ:

Realizace školení v době pandemie onemocnění COVID-19:

Od listopadu a prosince 2020 jsou vzhledem k situaci s onemocněním COVID-19 a souvisejícím vyhlášením nouzového stavu realizovány (až do odvolání) kurzy pouze v elektronické formě.

Děkujeme Vám za Váš zájem o elektronické kurzy v projektu MASky v obraze.

Podmínky pro účast na elektronickém vzdělávání:

 • Účastníci svou účastí souhlasí s pořízením audiozáznamu a své jednoznačné identifikaci (např. jménem a fotografií);
 • Kurz bude probíhat v reálném čase prostřednictví platformy MS Teams;
 • Většina kurzů je (až na některé výjimky) rozdělena do více částí (po 4 hodinách).
 • Účastníci musí být připojeni (dle pravidel OPZ) ze svých domovů (tj. žádný účastník se nenachází v učebně nebo na pracovišti).

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie