Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

PROJEKT ROLE MAS (2018–2020)

Projekt Nové role místních akčních skupin v lokálním rozvoji (TL01000547)

Řešitel: GaREP, spol. s r. o., nám. 28. října 3, 602 00 Brno, garep@garep.cz, 607 268 183.

Doba řešení: 1. 3. 2018 – 31. 10. 2020

 

Projekt je realizován v úzké vazbě na NS MAS ČR.

 

Východiska

Projekt reaguje na aktuální vývoj místních akčních skupin, kdy došlo k téměř úplnému pokrytí venkovského území ČR, MAS v rámci nástroje CLLD mohou přímo podporovat projekty v široké škále témat, MAS působí jako nositelé místních akčních plánů rozvoje vzdělávání a získávají systémové postavení v dalších oblastech. Rozšiřuje se paleta rolí, které MAS v rozvoji regionů plní a vyvstávají otázky způsobu jejich dlouhodobého zajištění.

Cíl projektu

Navrhnout dlouhodobé role místních akčních skupin a témata vhodná k zastřešení místními akčními skupinami s ohledem na principy metody Leader a princip subsidiarity a na tomto základě zformulovat varianty fungování MAS po 2020.

Hlavní výstupy

  • Doporučení k nastavení pravidel pro fungování MAS po roce 2020.
  • Databáze informací o MAS a vyhodnocení souvislostí fungování MAS – poklad pro argumentaci o budoucnosti MAS.
  • Metodická doporučení pro MAS k tvorbě strategií pro období 2021+.

Podrobnější informace o projektu

Dílčí výstupy projektu

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie