Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Zvyšování odborných kompetencí Místních akčních skupin v oblasti energetických úspor

(ZoKo MAS – EnKo MAS)

Celková doba realizace: od 1.10. 2022 do 30.6. 2024

 

Celkový rozpočet:                           3 780 684 Kč

Popis:

Projekty vstupního vzdělávání vzdělávání realizují celkem devět běhů vstupního vzdělávání Energetických koordinátorů MAS v kombinované formě výuky, kdy pro každý běh je počítáno s max. kapacitou cca 18 účastníků.

Teoretická část probíhá elektronicky v online prostředí, které zajistí interakci přednášejících s účastníky a je pro účastníky všech tří běhů společná. Bude tak zajištěna efektivita distribuce teoretických znalostí v poměru k nákladům na realizaci.

Na teoretickou část navazují prezenční semináře s workshopy, které budou pro každý běh organizovány zvlášť (tj. vždy po 18 účastnících v jednom běhu). Rozdělení je nutné z důvodu rozdílných kompetencí do vzdělávání vstupujících účastníků a zároveň jde o max. počet účastníků, kdy je prezenční výuka ještě efektivní.

Vstupní vzdělávání bude ukončeno závěrečnou zkouškou (písemný znalostní test a praktický příklad).

 

Projekt navazujícího odborného vzdělávání realizuje první běh návazného odborného profesního vzdělávání s 9 follow-up semináři s workshopy (v prezenční formě výuky), které s časovým odstupem následují po úspěšně ukončeném vstupním vzdělávání.

Všech 9 seminářů má stejný obsah v rozsahu 10 hodin a zaměřují se na sdílení prvotních zkušeností a udržení, aktualizaci, popř. rozšíření znalostí účastníků. Pro každý takový seminář je počítáno s max. kapacitou 18 účastníků vstupního vzdělávání Energetických koordinátorů MAS.

Každé setkání je zakončeno ověřením získaných znalostí prostřednictvím krátkého testu

Podrobnější informace pro účastníky jsou uvedeny v členské sekci webu.


Kontaktní osoby:

Jiří Hasman – vedení projektu j.hasman@nsmascr.cz

Blanka Horáková – fakturace, finance b.horakova@nsmascr.cz

Eliška Malíková – administrativní podpora  e.malikova@nsmascr.cz

 

 

Projekty:

Vstupní vzdělávání EnKOMAS 1, č. 2185000007,

Vstupní vzdělávání EnKOMAS 2, č. 2185000008,

Vstupní vzdělávání EnKOMAS 3, č. 2185000009,

Navazující odborné vzdělávání EnKOMAS 1, č. 2185000010,

 

jsou financovány z prostředků Evropské unie v rámci Národního plánu obnovy.

Loga

Projekty spolufinancovány z daru České spořitelny a.s.

Logo Česká spořitelna

 

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie