Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Vydáváte tištěný zpravodaj? Přihlaste se do soutěže o ten nejlepší roku 2023!

O nejlepší tištěný obecní či městský zpravodaj roku 2023, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete opět zabojovat v celostátní soutěži, kterou již potřinácté vyhlásila obecně prospěšná společnost Civipolis, o. p. s. Jedním ze spoluorganizátorů je i Sdružení místních samospráv Č

Čas máte nejpozději do 30. dubna

„Soutěžící musí zaslat dva výtisky dvou různých čísel zpravodaje na adresu KPES FF, Univerzita Palackého, Křížkovského 12, Olomouc, 779 00, a to nejpozději do 30. dubna. Ani v letošním roce již nelze přihlásit elektronicky vydávaná periodika, upřesnila členka komise Marie Machačová. Soutěž má podle organizátorů podpořit obce a města v aktivitě, kterou organizátoři považují za velmi důležitou zvláště v době jisté bulvarizace médií. Zpravodaje tak zůstávají věrny původnímu poslání tisku, tedy informování občanů.

Co se hodnotí?

Úkolem sedmičlenné poroty, ve které zasedají zástupci vyhlašovatelů a profesionální novináři, bude zhodnotit došlé zpravodaje, a to nejen po stránce obsahové pestrosti a grafické přehlednosti, v potaz vezmou i celkový dojem zpravodaje. Komise rovněž hodnotí nejlepší zpravodaj mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin, popřípadě jiné platformy meziobecní spolupráce. Zvláštní kategorií je soutěž o nejzajímavější či nejoriginálnější pravidelnou rubriku, kterou mohou navrhnout samotní přihlašovatelé.

Soutěž vyhlašuje Civipolis, o.p.s., Katedra politologie FF UP v Olomouci, Sdružení místních samospráv ČR a Angelus Aureus, o. p. s. Vyhlášení výsledků se každý rok koná 4. července na Velehradě v rámci Dnů lidí dobré vůle. Vloni do soutěže zaslalo své zpravodaje bezmála 300 obcí, měst a místních akčních skupin. Vyhrál Blučinský zpravodaj, který vydává obec Blučina v okrese Brno-venkov, a Hobulet městské části Praha 7. Další informace k soutěži naleznete na adrese www.civipolis.cz.

Dana Hellová, Pavel Šaradín
Civipolis, o. p. s.

Datum vložení: 15. 3. 2024 15:26
Datum poslední aktualizace: 15. 3. 2024 15:26

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie