Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Informace ke krácení a přerozdělení alokace v IROP

30.1.2020 – Informace ke krácení a přerozdělení alokace v IROP

Vážení zástupci místních akčních skupin,
Řídicí orgán IROP přistoupil v roce 2019 poprvé ke krácení rezervované alokace MAS v IROP z důvodů nenaplnění stanoveného finančního plánu v akceptačním dopise. Z objektivních důvodů nebral v úvahu objem předložených žádostí o platbu, ale pouze objem předložených žádostí o podporu do výzev MAS, a to ve stanoveném limitu 41,17 % celkové rezervované alokace do 31. 10. 2019 včetně.

MAS, které tohoto limitu nedosáhly, byly o krácení informovány dopisem ředitele ŘO. Ostatní MAS byly informovány o splnění těchto limitů dopisem ředitele ŘO IROP ze dne 19. 12. 2019.

Alokace, o kterou budou dotyčné MAS kráceny, bude přerozdělena mezi ty MAS, které naopak tento limit splnily a to v režimu proplacené žádosti o platbu v limitu 41,17 % celkové rezervované alokace v IROP k 31. 10. 2019 včetně.

Datum vložení: 30. 1. 2020 22:54
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:54

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie