Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Vydání revize OM IROP 1.7 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

28.7.2020 – Vydání revize OM IROP 1.7 – aktualizace dokumentace pro MAS včetně min. požadavků

Řídicí orgán IROP vydal dne 24. 7. 2020 revizi Operačního manuálu IROP, v.1.7. Předmětem revize je zejména zapracování Metodických dopisů ŘO IROP č. 25 – 31 a dále aktualizace a doplnění postupů v souladu s aktuálními potřebami IROP.

V této souvislosti byly na webových stránkách v dokumentech pro MAS aktualizovány příručky a vzory, které byly předmětem této revize, a to včetně Minimálních požadavků ŘO IROP k implementaci CLLD, verze 1.4 platné od 24. 7. 2020 a účinné od 1. 9. 2020.

Na následujících odkazech najdete veškeré pro Vás potřebné aktualizované dokumenty:

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/minimalni-pozadavky-ro-irop-k-implementaci-clld/archiv-minimalnich-pozadavku/minimalni-pozadavky-ro-irop-k-implementaci-cll-(3)

1. Minimální požadavky ŘO IROP k implementaci CLLD_verze 1.4 k 24. 7. 2020 – aktualizováno

Vzhledem k úpravám, které souvisí s postupem pro podporu náhradních projektů (kap. 5.3 Výběr projektů) a postupy pro posuzování změn, úprav a přehodnocování projektů (kap. 7), byla účinnost dokumentu posunuta až na 1. 9. 2020, abyste měli dostatečný prostor se s úpravami seznámit. K tomuto Vám ještě ŘO pošle pracovní verzi zobrazující změny v dokumentu a grafická schémata pro rychlejší orientaci v těchto postupech.

Interní postupy, které má ŘO IROP v tuto chvíli v připomínkování, bude připomínkovat již s ohledem na tuto aktualizovanou verzi. Platnost a účinnost interních postupů MAS aktualizovaných podle Minimálních požadavků ŘO IROP, verze 1.4, může být stanovena nejdříve od 1. 9. 2020, tj. po nabytí účinnost tohoto aktualizovaného dokumentu.

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/vzory

Příloha č 1_AD a dodatku_Finanční plán_CLLD – aktualizováno

Příloha č 2_AD a dodatku_Indikátory_CLLD – aktualizováno

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/prirucky-a-postupy

3. Kontrolní list – administrativní ověření – proces hodnocení a výběru projektů MAS – aktualizováno

4. Kontrolní list před odesláním souhlasu s vypořádáním připomínek k interním postupům MAS – aktualizováno

5. Kontrolní list před vyhlášením výzvy nositele integrované strategie CLLD pro ŘO IROP – aktualizováno

6. Příručka pro hodnocení integrovaných projektů CLLD a ITI v IROP – aktualizováno
Zde je povinnost zajistit proškolení hodnotitelů MAS v rámci kontroly formálních náležitostí a přijstelnosti (kap. 2.3.1.1). Jedná se tedy o proškolení všech členů výběrového orgánu, a to i v případě, že MAS používá pro hodnocení hodnotící komisi.

7. Příručka pro zadávání výzvy do MS2014+ v NPL pro MAS – aktualizováno

Datum vložení: 28. 7. 2020 22:20
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:24

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie