Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 53

12.6.2020 - Vzor KL pro hodnocení MAS – Výzva IROP č. 53

ŘO IROP zveřejnili aktualizovaný vzor kontrolního listu pro hodnocení MAS pro 53. Výzvu - UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1 – revize 03 - https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/vzory/vzor-kontrolni-listy-pro-fnap-sc1-2-53-vyzv/vzor-%e2%80%93-kontrolni-listy-pro-fnap-%e2%80%93-sc-1-2-%e2%80%93-53-vyz.

Revize 03 je platná od 12. 6. 2020 včetně pro Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.4 od 8. 10. 2019. Revize 02 byla přesunuta již do archivu. Pro nově a aktuálně zpracovávané kontrolní listy, které nebyly ze strany ŘO IROP schváleny/odsouhlaseny do 11. 6. 2020 včetně platí pro výzvy MAS vyhlašované od 8. 10. 2019 (myšleno datum vyhlášení výzvy MAS) vzor KL – revize 03.

Zásadní změny oproti vzoru KL – revize 02 jsou následující:

1. U kritéria Žádost o podporu je podána v předepsané formě – došlo k odstranění otázky ke kontrole vlastnické a ovládací struktury .

2. U kritéria Jsou doloženy všechny povinné přílohy ………..-  došlo k odstranění kontroly příloh Zadávací a výběrová řízení a Čestné prohlášení o skutečném majiteli.

3. Došlo k odstranění otázky týkající se eliminace negativních vlivů na ŽP u kritéria „Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí“ – u aktivit Terminály a parkovací systémy, Bezpečnost a Cyklodoprava.

Vzory KL najdete zde - https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/dokumenty/zakladni-dokumenty/dokumenty-pro-mas/vzory/vzor-kontrolni-listy-pro-fnap-sc1-2-53-vyzv

Datum vložení: 12. 6. 2020 22:28
Datum poslední aktualizace: 4. 3. 2022 22:30

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5
1
6 7 8
9 10
1
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie