Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Informace pro MAS č. 22 – Zrušení povinnosti hlášení změn finančních plánů SCLLD

20.1.2020 - Informace pro MAS č. 22 – Zrušení povinnosti hlášení změn finančních plánů SCLLD

V souladu s připravovaným Metodickým stanoviskem ministryně pro místní rozvoj č. 12 k Metodickému pokynu pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014- 2020, verze 4, konkrétně úpravy kapitoly 10.7 Změny integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD Vás tímto informujeme, že stejně jako v předchozích letech ŘO OPZ nepožaduje ze strany MAS podání žádosti o změnu finančního plánu SCLLD v případě nedodržení finančního plánu SCLLD a nedočerpání finančních prostředků v běžném roce. Prosíme, abyste nepředkládali na ŘO OPZ takové žádosti o změny strategií, nebudeme je schvalovat. Cílem rozhodnutí nevyžadovat formální narovnání finančních plánů je ušetření administrativní zátěže pro všechny zapojené.

Datum vložení: 20. 1. 2020 19:53
Datum poslední aktualizace: 6. 3. 2022 19:54

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie