Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Co jsou MAS

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

MAS pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje a metodou LEADER, mezi jejíž základní principy patří rozvoj regionů založený na plánech a strategiích, které vznikají „zdola“, v partnerství s místními obyvateli, podnikateli, spolky a samosprávami. Podporujeme chytré a inovativní nápady, spolupráci a síťování mezi jednotlivými odvětvími a spolupráci se zahraničními partnery.

Zkratka LEADER pochází z francouzského spojení „Liaison Entrée Actions de Développement de Économie Rurale“ a znamená „Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku“. Základními sedmi principy metody LEADER jsou přístup „zdola nahoru“, partnerství veřejných a soukromých subjektů, tvorba místní rozvojové strategie, integrované a vícesektorové akce, inovativnost v řešení problémů venkovských regionů, síťování a výměna zkušeností mezi aktéry rozvoje, spolupráce v rámci společných projektů místních akčních skupin v rámci státu, EU a dalších zemí.

Jaké akce a rozvojové projekty podporují MAS se můžete více dozvědět na www.mistniakcniskupiny.cz

vyrez_mistniakcniskupiny.cz_-480x281

 

Co jsou MAS a jaké jsou jejich role v území se můžete dozvědět v tomto propagačním videu
Video vzniklo v rámci projektu Konečně zase společně programu INTERREG SK-CZ

Kde působí MAS

Území působnosti MAS má 10 000 až 100 000 obyvatel a města s max. 25 000 obyvateli (počet obyvatel se pro programové období 2020-2027 posuzuje ke dni 1. 1. 2019). Území působnosti MAS je celistvé, bez izolovaných územních celků (s výjimkou již schválených změn území). Jedna obec smí být v územní působnosti jen jedné místní akční skupiny.

K 30. 4. 2021 bylo evidováno území 180 MAS, které úspěšně obdržely „Osvědčení o standardizaci“.  Standardy jsou souhrnem povinností, postupů a procesů, které musí MAS splnit a tím prokázat kvalitně ustavené partnerství a nastavenou spolupráci ve svém území. 

Mapa MAS ČR

Mapa MAS v České republice ve formátu PDF

Databáze MAS

 


Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS. 

Místní akční skupiny jsou zřizovány na základě NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY z 29.5.2018 (čl. 25 - 28, str. 40-41) a v Evropské unii jich je přes 3130 (aktuální databáze všech evropských MAS). 

Základní principy metody LEADER definované Evropskou komisí dostupné na stránkách Evropské sítě pro venkovský rozvoj.

Základní informace o MAS v České republice jsou stručně popsány na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, v naší brožuře Venkov je náš domov a také na propagačních materiálech organizace. 

Výsledky metody LEADER v České republice jsou také předmětem akademického zkoumání a evaluace. Výstupy několikaletého kvalitativního i kvantitativního výzkumu MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY: LEADEŘI VENKOVA? (2020)

Přehledy o šíření metody LEADER na území České republiky jsou zpracovány dle krajů.

Seznam MAS

Seznam místních akčních skupin a jejich členství v Národní síti MAS ČR (stav k 1. 4. 2024)

 

Název MAS Kraj člen NS MAS právní forma
MAS BRÁNA PÍSECKA z.s. Jihočeský ANO spolek
MAS Česká Kanada o.p.s. Jihočeský ANO o.p.s.
MAS Krajina srdce, z.s. Jihočeský ANO spolek
MAS Lužnice, z.s. Jihočeský ANO spolek
MAS Rozkvět, z.s. Jihočeský ANO spolek
MAS Sdružení Růže z.s. Jihočeský ANO spolek
MAS Strakonicko, z.s. Jihočeský ANO spolek
MAS Šumavsko, z.s. Jihočeský ANO spolek
MAS VLTAVA, z.s. Jihočeský ANO spolek
MAS Vodňanská ryba, z.s. Jihočeský ANO spolek
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Jihočeský ANO o.p.s.
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s. Jihočeský ANO o.p.s.
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s. Jihočeský ANO o.p.s.
Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Jihočeský ANO o.p.s.
Místní akční skupina Střední Povltaví z. s. Jihočeský ANO spolek
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Jihočeský ANO o.p.s.
Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Bobrava, z.s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Hrušovansko, z. s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Hustopečsko, z. s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Mikulovsko o.p.s. Jihomoravský NE o.p.s.
MAS Moravský kras z.s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Partnerství venkova, z. s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Slavkovské bojiště, z.s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Strážnicko, z.s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Vyškovsko, z.s. Jihomoravský ANO spolek
MAS Znojemské vinařství, z.s. Jihomoravský ANO spolek
Místní akční skupina Boskovicko PLUS, z. s. Jihomoravský ANO spolek
Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. Jihomoravský ANO spolek
Místní akční skupina Brána Vysočiny, z.s. Jihomoravský ANO spolek
Místní akční skupina Jižní Slovácko, z. s. Jihomoravský ANO spolek
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek Jihomoravský ANO spolek
Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, z.s. Jihomoravský ANO spolek
MAS 21, o.p.s. Karlovarský ANO o.p.s.
MAS Kraj živých vod, z.s. Karlovarský ANO spolek
MAS Krušné hory, o.p.s. Karlovarský ANO o.p.s.
MAS Sokolovsko o.p.s. Karlovarský ANO o.p.s.
MAS Vladař o.p.s. Karlovarský ANO o.p.s.
Hradecký venkov o.p.s. Královéhradecký ANO o.p.s.
MAS Brána do Českého ráje, z.s. Královéhradecký ANO spolek
MAS Broumovsko+, z. s. Královéhradecký ANO spolek
MAS Královédvorsko, z. s. Královéhradecký ANO spolek
MAS Podchlumí, z. s. Královéhradecký ANO spolek
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s. Královéhradecký ANO o.p.s.
Místní akční skupina Krkonoše, z. s. Královéhradecký ANO spolek
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s. Královéhradecký ANO spolek
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Královéhradecký ANO spolek
Místní akční skupina Stolové hory, z. s. Královéhradecký ANO spolek
NAD ORLICÍ, o.p.s. Královéhradecký ANO o.p.s.
Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Královéhradecký ANO o.p.s.
Otevřené zahrady Jičínska z. s. Královéhradecký ANO spolek
Sdružení SPLAV, z.s. Královéhradecký ANO spolek
Společná CIDLINA, z.s. Královéhradecký ANO spolek
LAG Podralsko z. s. Liberecký ANO spolek
MAS "Přiďte pobejt!" z. s. Liberecký ANO spolek
MAS Achát z.s. Liberecký ANO spolek
MAS Frýdlantsko, z.s. Liberecký ANO spolek
Místní akční skupina Podještědí, z.s. Liberecký ANO spolek
Rozvoj Tanvaldska z.s. Liberecký ANO spolek
MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. Moravskoslezský ANO spolek
MAS Hrubý Jeseník, z.s. Moravskoslezský ANO spolek
MAS Jablunkovsko, z. s. Moravskoslezský ANO spolek
MAS Lašsko, z. s. Moravskoslezský ANO spolek
MAS Pobeskydí, z. s. Moravskoslezský ANO spolek
MAS Regionu Poodří, z.s. Moravskoslezský ANO spolek
MAS Slezská brána, z. s. Moravskoslezský ANO spolek
Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. Moravskoslezský ANO spolek
Místní akční skupina Hlučínsko z.s. Moravskoslezský ANO spolek
Místní akční skupina Opavsko z.s. Moravskoslezský ANO spolek
Rozvoj Krnovska o.p.s. Moravskoslezský ANO o.p.s.
RÝMAŘOVSKO,  o.p.s. Moravskoslezský ANO o.p.s.
Bystřička, o.p.s. Olomoucký ANO o.p.s.
MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. Olomoucký ANO o.p.s.
MAS Hanácké Království, z.s. Olomoucký ANO spolek
MAS Hanácký venkov, z. s. Olomoucký ANO spolek
MAS Horní Pomoraví o.p.s. Olomoucký ANO o.p.s.
MAS Hranicko z. s. Olomoucký ANO spolek
MAS Mohelnicko, z.s. Olomoucký ANO spolek
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. Olomoucký ANO spolek
MAS Moravská cesta, z. s. Olomoucký ANO spolek
MAS Šternbersko o.p.s. Olomoucký ANO o.p.s.
MAS Šumperský venkov, z. s. Olomoucký ANO spolek
MAS Uničovsko, o.p.s. Olomoucký ANO o.p.s.
MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. Olomoucký ANO o.p.s.
Prostějov venkov o.p.s. Olomoucký ANO o.p.s.
Region HANÁ, z. s. Olomoucký ANO spolek
Střední Haná, o.p.s. Olomoucký ANO o.p.s.
MAS Bohdanečsko, z. s. Pardubický ANO spolek
MAS Holicko, o.p.s. Pardubický ANO o.p.s.
MAS Chrudimsko, z.s. Pardubický ANO spolek
MAS Litomyšlsko o.p.s. Pardubický ANO o.p.s.
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. Pardubický ANO o.p.s.
MAS ORLICKO, z.s. Pardubický ANO spolek
MAS POLIČSKO z.s. Pardubický ANO spolek
MAS Region Kunětické hory, z.s. Pardubický ANO spolek
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. Pardubický ANO spolek
MAS Železnohorský region, z.s. Pardubický ANO spolek
Místní akční skupina Hlinecko, z. s. Pardubický ANO spolek
Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Pardubický ANO spolek
Místní akční skupina Svitava z. s. Pardubický ANO spolek
Ekoregion Úhlava, z.s. Plzeňský ANO spolek
MAS Aktivios, z.s. Plzeňský ANO spolek
MAS Český les, z. s. Plzeňský NE spolek
MAS Český Západ, z.s. Plzeňský ANO spolek
MAS Radbuza, z.s. Plzeňský ANO spolek
MAS Světovina o.p.s. Plzeňský ANO o.p.s.
MAS Zlatá cesta, o.p.s. Plzeňský ANO o.p.s.
Místní akční skupina POŠUMAVÍ, zapsaný spolek Plzeňský ANO spolek
Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku, z.s. Plzeňský ANO spolek
Brdy - Vltava o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
Dolní Pojizeří z.ú. Středočeský ANO ústav
Lípa pro venkov z.s. Středočeský ANO spolek
MAS - Střední Polabí, z. s. Středočeský ANO spolek
MAS Blaník, z. s. Středočeský ANO spolek
MAS Boleslavsko z.ú. Středočeský ANO ústav
MAS Brdy, z.ú. Středočeský ANO ústav
MAS Dolnobřežansko o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
MAS Hřebeny, z. s. Středočeský NE spolek
MAS Jihozápad o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
MAS Karlštejnsko, z.ú. Středočeský NE ústav
MAS Kralupsko, z.s. Středočeský ANO spolek
MAS Mezi Hrady, z.s. Středočeský ANO spolek
MAS Nad Prahou o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
MAS PODBRDSKO, z.s. Středočeský ANO spolek
MAS Podlipansko, o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s. Středočeský NE spolek
MAS Říčansko o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
MAS Sedlčansko, o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Středočeský ANO spolek
MAS Voticko z.s. Středočeský ANO spolek
MAS Vyhlídky,z.s. Středočeský ANO spolek
Místní akční skupina Mezilesí, z.s. Středočeský ANO spolek
Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. Středočeský ANO spolek
Místní akční skupina Zálabí, z. s. Středočeský ANO spolek
Posázaví o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
Rakovnicko o. p. s. Středočeský ANO o.p.s.
Region Pošembeří o.p.s. Středočeský ANO o.p.s.
MAS CÍNOVECKO o. p. s. Ústecký ANO o.p.s.
MAS České středohoří, z.s. Ústecký ANO spolek
MAS Český sever, z.s. Ústecký ANO spolek
MAS Labské skály, z.s. Ústecký ANO spolek
MAS Naděje o.p.s. Ústecký ANO o.p.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. Ústecký ANO spolek
Místní akční skupina Podřipsko, z.s. Ústecký ANO spolek
SERVISO, o. p. s. Ústecký ANO o.p.s.
Havlíčkův kraj, o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
Královská stezka o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
MAS Českomoravské pomezí o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
MAS LEADER - Loucko, z. s. Vysočina ANO spolek
MAS Rokytná, o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
MAS Zubří země, o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z. s. Vysočina ANO spolek
Místní akční skupina Šipka, z. s. Vysočina ANO spolek
Místní akční skupina Třešťsko, o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
MOST Vysočiny, o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
OSLAVKA o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
Podhorácko, o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
Podhůří Železných hor o.p.s. Vysočina ANO o.p.s.
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. Vysočina ANO spolek
Via rustica z.s. Vysočina ANO spolek
Jižní Haná o. p. s. Zlínský ANO o.p.s.
Luhačovské Zálesí, o.p.s. Zlínský ANO o.p.s.
MAS Bojkovska, z.s. Zlínský ANO spolek
MAS Buchlov, z.s. Zlínský ANO spolek
MAS Hornolidečska, z.s. Zlínský ANO spolek
MAS Ploština, z. s. Zlínský ANO spolek
MAS Staroměstsko, z.s. Zlínský ANO spolek
MAS Střední Vsetínsko, z. s. Zlínský ANO spolek
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. Zlínský ANO o.p.s.
MAS Východní Slovácko, z.s. Zlínský ANO spolek
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z.s. Zlínský ANO spolek
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s. Zlínský ANO spolek
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s. Zlínský NE spolek
Místní akční skupina Podhostýnska, z. s. Zlínský ANO spolek
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. Zlínský ANO spolek
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s. Zlínský ANO spolek
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s. Zlínský ANO spolek

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie