Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Orgány spolku

Výbor NS MAS organizuje a řídí činnost spolku podle usnesení Valné hromady a v souladu se stanovami. Výbor je složen ze 13 zvolených zástupců Krajských sítí vyjma hl. m. Prahy, kde MAS, jako nástroje venkovského rozvoje, nejsou přítomné. Výbor hospodaří s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu při dodržování obecně platných závazných předpisů.

Foto členů Výboru NS MAS

Kontaktní detaily

Kontrolní komise je pětičlenná, má povinnost zajišťovat kontrolu dodržování Stanov a vnitřních předpisů NS MAS. Dále také účelné hospodaření a rozpočtovou kázeň NS MAS. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s funkcí v jiných volených orgánech NS MAS.  Kontrolní komise NS MAS provádí podle potřeby, nejméně však dvakrát za rok kontrolu hospodaření a činnosti spolku, řeší sporné záležitosti mezi spolkem a jeho členy.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie