Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

PS LEADER

Vedením PS je pověřen místopředseda NS MAS ČR Jan D. Florian, tel. +420 774 499 396, email psleader@nsmascr.cz.cz.

 

Náplní činnosti PS je připomínkování a spolupráce na změně pravidel.

Ostatní aktivity:

  • reprezentovat a zastupovat MAS na národní úrovni vůči vládním institucím, ministerstvům a jimi zřizovaných institucí a střešním nevládním organizacím a vůči dalším relevantním subjektům,
  • spolupracovat a komunikovat s kraji a jejich krajskými úřady, s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova, s finančními ústavy,
  • spolupracovat s dalšími aktéry působícími ve venkovském prostoru,
  • zastupovat a prosazovat oprávněné zájmy MAS na úrovni Řídicích orgánů dotačních programů a vůči dalším subjektům, které jsou aktéry v rozvoji venkova nebo na něj mají návaznost,
  • podporovat a rozvíjet spolupráci a partnerství obyvatel venkova a zemědělců.

Hájit zájmy všech MAS při přípravě a realizaci dotačních programů EU.

Zpracovat interní metodiky (integrované strategie, naplňování komunitně vedeného místního rozvoje apod.) pro zvyšování standardů práce MAS.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie