Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

PS Mezinárodní spolupráce

Vedením PS je pověřen člen Výboru Mgr. Gustav Charouzek, tel. +420 774 489 322, email kralovska-stezka@centrum.cz.

Náplní činnosti PS je:

  • podporovat četnost mezinárodních kontaktů MAS předáváním, tvorbou databáze projektů vhodných k prezentaci LEADER v ČR, shromažďováním kontaktů na zahraniční MAS,
  • účastnit se mezinárodních setkání a fór a prosazovat zájmy a názory NS MAS ČR,
  • přenášet informace z mezinárodních fór a setkaní do Výboru a podporovat tak kvalitu jeho rozhodování,
  • podporovat vyjednávání o nových podmínkách informacemi o přípravách na další období na úrovni evropských sítí ELARD, PREPARE a jiných,
  • ve spolupráci s PS LEADER zajišťovat reprezentaci v ELARD a podvýboru LEADER a jeho FocusGroups.
  • podporovat Radima Sršně, jako zástupce NS MAS ČR v ELARD, také jako viceprezidenta/prezidenta ELARD a připravovat podklady pro jednání v ELARD a či pro jednání za ELARD
  • připomínkovat dokumenty z EU pro potřeby NS MAS ČR a ELARD
  • péče o zahraniční delegace zástupců jiných evropských MAS
  • Zastupovat venkovské hnutí v Evropské asociaci LEADER pro rozvoj venkova (ELARD), podílet se na směřování ELARD a udržovat partnerství s dalšími národními sítěmi MAS a delegacemi z EU.

Dokumenty pracovní skupinyzprávy z pracovních cest(jen pro přihlášené členy)

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie