Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

PS Vzdělávání

Vedením PS je pověřena Ing. Markéta Pošíková z MAS Podlipansko, o.p.s., tel. +420 602 578 297, email info@podlipansko.cz.

Náplní činnosti PS je:

  • zajistit reciproční přenos poznatků a zkušeností mezi členy,
  • vytvářet prostředí pro spolupráci a vzájemnou pomoc, sdílení zkušeností MAS a příkladů dobré praxe,
  • dávat podněty svým partnerům pro zaměření odborné činnosti a dalších činností pro rozvoj venkova,
  • vytvářet podmínky pro veřejnou správu ke vzdělávání úředníků veřejné správy pro aplikaci rozvoje zdola na principech integrovaného mezisektorového partnerství (metoda LEADER) a vytvářet podmínky pro rozvoj občanské společnosti.

Organizovat vzdělávací činnosti pro členské MAS

Střední článek ve vzdělávání.

Vstupní pozice NS MAS pro vyjednávání problematiky středního článku podpory a vedení regionálního školství

Na jaře 2020 probíhala po jednotlivých Krajských sítích NS MAS interní debata o problematice zavedení středního článku vedení a podpory regionálního školství. Odborným facilitátorem diskuse byl Petr Kulíšek (petrk@sdruzenisplav.cz).

Podklady pro diskusi měli jednotliví členové následující:

Online knihovna pro informovanou diskusi (cca 60 min čtení):

  1. Strategie vzdělávání 2030+ (pasáž o SČ)
  2. Shrnutí dosavadní debaty o středním článku. PPT prezentace, Miroslav Hřebecký, EDUin
  3. Role středního článku v úspěšných zahraničních systémech. PPT prezentace, Vladimír Srb, Nadace České Spořitelny
  4. Závěrečné shrnutí setkání klíčových aktérů: Jak by měl fungovat střední článek vedení regionálního školství v ČR, Praha, 10.3., SKAV

doplňková četba:

  1. Vedení ze středu. Přeložený text od A. Hargreaves, jeden z nejuznávanějších odborníků na management vzdělávací politiky
  2. Tři způsoby řízení školství - https://www.rizeniskoly.cz: inženýrství, podnikání, nebo zahradnictví? online článek prof. Veselého, autora Strategie vzdělávání 2030+

Videoarchiv (pouze pro přihlášené):

Dokumenty pracovní skupiny. (jen pro přihlášené členy)

Publikace PS Vzdělávání - Vzděláváním k chytré budoucnosti

vzděláváním-k-chytré-budoucnosti_banner-299x360

 

Videozáznam s vystoupením vedoucí PS Vzdělávání Markétou Pošíkovou na Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2018:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie