Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

KS MAS kraj Vysočina

Krajské sítě nebo také Krajská sdružení (dále jen KS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů, NS MAS ČR.

Sekretariát organizace

Sekretariát Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky kraje Vysočina

KS NS MAS ČR kraje Vysočina

IČ: 28855728

Předseda KS:

Mgr. Gustav Charouzek
tel.: +420 774 489 322
e-mail: kancelar@kralovska-stezka.cz


e-mail: vysocina@nsmascr.cz

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie