Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

OPZ+

Programový dokument:

Operační program Zaměstnanost plus 2021-2027 - schválen EK 3.6.2022, CLLD zmíněno v rámci SC 2.1

 

Číslované informace ŘO OPZ+:

 1. Informace č. 1 o modifikaci výzvy 03_22_008 obsahuje
  • I. Informaci o změně č. 1 výzvy Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1) 03_22_008
  • II. Upozornění na opakující se chyby projektových žádostí ve výzvě ŘO OPZ+
  • III. Informace o pokračujících konzultacích akčních plánů s ŘO OPZ+
 2. Informace č. 2 s upřesňujícími postupy, které navazují na obdržení výsledku věcného hodnocení Vašich projektů podaných do výzvy č. 008 CLLD
 3. Informace č. 3 s orientačním časovým plánem ŘO OPZ+ v rámci hodnocení žádostí o podporu, vč. kroků po obdržení výsledku věcného hodnocení
 4. Informace č. 4 s aktualizací časového harmonogramu hodnocení projektů do OPZ+ a návazných kroků, a dále shrnutí odpovědí na časté dotazy
 5. Informace č. 5 s informací o změně výzvy 03_22_008 , plánovanými termíny seminářů pro příjemce a shrnutí odpovědí na časté dotazy – tentokráte příjmy projektu
 6. Informace č. 6 s informací o aktuálním stavu výzvy 03_22_008 a upozorněním na zveřejnění Pokynů k vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP21+ na www.esfcr.cz.
 7. Informace č. 7 se shrnutím odpovědí na časté dotazy z proběhlých seminářů pro příjemce, aktuální informací o stavu výzvy č. 03_22_008 a informací o termínu konání Tematického dne k evaluaci projektů OPZ+ v rámci SCLLD.
 8. Informace č. 8  s doplňujícími informacemi k průběžnému monitoringu projektů OPZ+ v rámci SCLLD a přehledem kontaktních osob na Vašich projektech
 9. Informace č. 9 Doplňující informace k problematice střetu zájmů - situace, kdy se o střet zájmů nejedná
 10. Informace č. 10 Průběžný monitoring projektů – shrnutí probíhajících konzultací a kontrol prvních předložených Zpráv o realizaci
 11. Informaci pro MAS č. 11 - Celkové shrnutí informací ŘO k problematice střetu zájmů a aktualizace přehledu kontaktních osob na projektech OPZ+

 

Přehled zpráv k OPZ+:

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie