Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Standardizace MAS

K 30.4.2021 bylo schváleno všech 180 podaných žádostí o kontrolu dodržování standardů MAS.

Informaci o Výzvě pro podání žádostí o kontrolu dodržování standardů místních akčních skupin naleznete na webu Územní dimenze – https://mmr.cz.
Na uvedených stránkách naleznete text výzvy a příručku k podání žádosti o standardizaci.

Požadavky na strukturu a obsah strategií CLLD byly rovněž stanoveny Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů (MP INRAP). 

Informace k Žádosti o kontrolu dodržování standardů od MMR-ORP:

Změny údajů MAS upravuje Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 14 k MPIN

Návod na změnu údajů MAS v MS2021+ naleznete v Pokynech pro vyplnění formuláře žádosti o změnu údajů MAS (kontrola dodržování standardů MAS)

Instrukce k přepočtu hlasovacích práv je umístěna na stránkách SZIF – rubrika KE STAŽENÍ – složka Hlasovací práva

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie