Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Místní udržitelný rozvoj v praxi MAS

logo_up_udr_rozvoj-480x63

Cyklus seminářů

Jak nastartovat místní udržitelný rozvoj v praxi?

pro Národní síť MAS a místní aktéry

 

Témata školení pro Místní akční skupiny a starosty

 1. Bezodpadové Česko – Cirkulární ekonomika od A do Z Soňa Jonášová, 14.10.2019. Prezentace zde.
 2. Příležitosti a bariéry rozvoje venkova a malých měst v ČR – životní styl, jeho proměny a venkovská specifika, globální procesy a jejich regionální dopady, nové příležitosti (např. digitální technologie, trendy v udržitelné spotřebě), příležitosti pro inovace a možnosti financování. Prezentace zde.
 3. Bezuhlíkové Česko – co to bude znamenat pro obce (ekosystémové služby, zelená architektura, energetika na místní úrovni, stavebnictví, případně doprava). Prezentace zde.
 4. Otevřené Česko – participace v politickém rozhodování, vize komunity a jak k ní dojít
 5. Česko – udržitelně krásná zem to na pohled (přístupy a trendy podporující biodiverzitu zemědělské krajiny, komplexní pozemkové úpravy, příležitosti pro malé zemědělce, ochrana půdy, rozvoj komunitně podporovaného zemědělství)
 6. Nové ekonomické příležitosti - nové trendy v ekonomické oblasti (zelená ekonomika, cirkulární ekonomika, bioekonomika atd.). Prezentace zde.
 7. Klimaticky bezpečné Česko – příležitosti pro mitigaci, krajina a její ekosystémové funkce, regenerativní hospodaření, lesy, výsadby stromů; případně globální souvislosti a migrace.
 8. Udržitelné podnikání – trh práce, podnikání a komunitní pohled na místní ekonomiku, sítě spolupráce a jejich potenciál pro podporu drobných podnikatelů.
 9. Místní specifika jako příležitost k udržitelnému rozvoji – role kultury a vzdělávání, spolupráce profesionálů z různých oborů pro utváření veřejného prostoru, dialog a komunitní plánování

Veškeré materiály včetně prezentací a videozáznamů ze školení jsou uvedeny na https://dlcv.cuni.cz/course/view.php?id=336 (zde vyberte možnost „Přihlásit se jako host“).

Na seminář jsou zváni představitelé Místních akčních skupin z celé ČR, starostové a místní aktéři. Instituce, které se podílejí na zajištění odborného obsahu a organizaci seminářů:

 • Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
 • Národní síť místních akčních skupin
 • Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Regionální centrum expertizy Česko
 • Další partneři podílející se na přípravě seminářů (INCIEN,…)

logo_down_udr_rozvoj

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie