Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Projekt OPTP 2021

Projekt s názvem Řešení aktuálních potřeb a nových témat komunitně vedeného místního rozvoje v České republice je spolufinancován Evropskou unií.

OPTP_CZ_RO_B_C-RGB

Číslo projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/16_004/0000258

Doba trvání projektu: 1. dubna 2021 – 30. září 2022

Administrátor projektu: Ing. Blanka Horáková

Hlavní metodik: Jan Dražský Florian

Konzultant pro Operační programy:

Integrovaný regionální Operační program a Operační program Zaměstnanost– Filip Unzeitig

Náplň projektu

Cílem projektu je řešení aktuálních potřeb a nových témat týkajících se komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) za podpory Národní sítě Místních akčních skupin České republiky, z.s. v období do první čtvrtiny roku 2022.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu a koordinaci implementace SCLLD MAS. Projekt reaguje na potřeby MAS v úspěšném dokončení stávajícího prog. období (PO),dále se zaměřuje zejména na přípravu MAS na přechod na témata nového PO 2021-27. Aktivity projektu jsou zacíleny na poradenství MAS při finalizaci implementace stávajících SCLLD, přípravu nových SCLLD a na budování kapacit MAS v tématech nového PO. Projekt realizuje NS MAS ČR, která je střešní organizací s celostátní působností zastupující 93 % MAS.

Oblasti projektu

  1. Poradenství pro MAS
  2. Budování kapacit MAS
  3. Administrace projektu

Etapa projektu č. 1

Etapa projektu č. 2

Etapa projektu č. 3

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie