Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Výměna zkušeností a posilování role mládeže ve venkovských regionech

 

Doba realizace: od 1. 4. do 30. 9. 2025 (18 měsíců)

Celkový rozpočet: 60 000 EUR

 

Partneři projektu:

Vidiecky parlament mladých na Slovensku

Estonian Leader Union

V rámci projektu budeme během 18 měsíců realizovat vzájemné návštěvy české, estonské a slovenské mládeže žijící na venkově, tak aby mohla společně sdílet své zkušenosti a pomoc se vznikem sborníku dobré praxe. Samotná setkání budou zaměřena na přenos dobré praxe z oblasti zapojování mladých lidí do veřejného dění a jejich angažování v místních akčních skupinách a místních samosprávách. Setkání také budou fungovat jako platforma pro dialog o důležitosti voleb do Evropského parlamentu a o významu EU pro mladé lidi. V rámci projektu spustíme kampaň s cílem posílit zapojení mladých lidí do veřejného života na venkově a zviditelnit jejich roli.

Kontaktní osoby:

Blanka Horáková – fakturace, finance b.horakova@nsmascr.cz

Tomáš Harant – Pracovní skupina Venkovská mládež, tomas.harant@masnadeje.cz

Projekt „Výměna zkušeností a posilování role mládeže ve venkovských regionech“ č. 2023-3-CZ01-KA210-YOU000185055 je financován z prostředků Evropské unie v rámci programu Erasmus+.

Logo EU

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie