Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Úspěšná mobilita do Nizozemí v rámci programu ERASMUS+

Úspěšná mobilita do Nizozemí v rámci programu ERASMUS+

Přinášíme vám reportáž z úspěšně mobility MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko do Nizozemí v rámci programu ERASMUS+ vzdělávání dospělých

Zástupci regionálních a místních orgánů, pracovníci sociálních a komunitních služeb, energetičtí experti a vybraní zaměstnanci MAS SKCH, z.s  se nedávno vrátili z úspěšné a inspirativní cesty do Nizozemí, která se mohla uskutečnit díky nově získané akreditaci MAS SKCH v rámci programu ERASMUS+ pro oblast vzdělávání dospělých. Tento program, podporovaný Evropskou unií, umožňuje účastníkům získat formou tzv. stínování, tedy pohledem zastoupených profesí, cenné zkušenosti a poznatky v rozmanitých oblastech života.

Mobilita probíhala od 10. do 14. června 2024 a jejím hlavním cílem bylo seznámit se s příklady dobré praxe v oblasti komunitních a sociálních činností, ale také s přístupy při zavádění obnovitelných zdrojů energie a s rozvojem komunitní energetiky v této zemi. Návštěva zahrnovala řadu provázaných aktivit a setkání, které tak poskytly účastníkům rozmanitý, ale komplexní pohled na osvědčené i inovativní přístupy, které byly zaváděny hlavně po roce 2021 v souvislosti s dopady pandemie Covid-19.

První den jsme dorazili po dlouhé jízdě autobusem do malebného hotelu v Kloosterburenu, který kdysi sloužil jako klášter a nyní poskytuje inspirativní i duchovní prostor pro rozmanité aktivity v rámci osobního rozvoje i turistických potřeb. Při slavnostní večeři jsme se poprvé setkali s našimi hostiteli a průvodci a zároveň se stala skvělou příležitostí k navázání nových kontaktů a získání základních informací o nadcházejícím programu.

Druhý den na nás čekala biofarma Eemstuin a s ní praktický pohled na ekologické zemědělství a udržitelné zemědělské praktiky (varianty bedýnek, zapojení dobrovolníků, ale i zkušenost s donátorem či otázka certifikací v rámci  komunitně vedeného hospodaření).

Hodně jsme byli zvědaví na De Holm, které je centrem komunitních aktivit vesnice Den Andel a sami jsme se během pobytu několikrát přesvědčili, že jde o opravdové centrum místního dění, kde členové nadace nejen hrdě vysvětlují svou historii, poslání a cíle, ale mnohostrannými aktivitami typu “re-use” a bazarového obchůdku, jídelny a skvělých zákusků, kreativních dílen i poskytováním prostor pro vzdělávací a kulturní akce rozvíjejí místní soudržnost i nové způsoby dobrovolnictví. Naši průvodci Engbert Breuker a Geert Hoevers nám otevřeně představili svůj model komunitně vedené sociální inovace na venkově, který reaguje na bohužel prokazatelné vylidňování venkova a poměrně monotónní generační zastoupení. Na žádné střeše včetně památek či stodol čekajících teprve na rekonstrukci nechyběly fotovoltaické panely a úsporná energetická opatření byla samozřejmostí napříč komunitními projekty.  

Závěr dne patřil návštěvě moderní zemědělské farmy, kde Jan Hink prezentoval pěstování a distribuci brambor na mezinárodní trh, ale také diskuzi o moderních a ekonomicky velmi soběstačných a spokojených zemědělcích.

Návštěva vzdělávacího centra Wieshoes, kde jsme se setkali s týmem z Vakland Het Hogeland, nám přiblížila nejen projekty celoživotního učení, ale také vnímání klimatické změny (stoupající hladina moře) a nezbytné kroky místního governmentu i obyvatel, komentované i během procházky vesnicí Warffum. Na tu jsme navázali návštěvou Het openlucht musea a lépe tak porozuměli místní historii, kultuře, ale také pokoře i vnitřní svobodě těchto obyvatel.

Pestrá škála dobrovolnictví byla završena návštěvou záchranné stanice tuleňů v Pieterburenu a dokreslila společně s návštěvou nejmenšího přístavu v Evropě, ale také ukázkami souboje mezi mořem a pevninou o území nizozemský přístup k ochraně životního prostředí.

Ve čtvrtek 13. června 2024 nás uvítal Winsum,  jedna z nejkrásnějších vesnic v Nizozemí,  a to rovnou v komunitně vedené kavárně De Buurvrouw. Čekal zde i neplánovaný objev pro sociální pracovníky, neboť jsme měli možnost pochopit, jak vypadá skutečně fungující sociální systém, v němž se potřební nemusí obávat existenčního stresu a dobrovolnické úvazky a zájem o společenský prospěch netlumí potřeba dalšího výdělku.

Komentovaná procházka vesnicí propojila zkušenosti z komunitní práce i větrné energie a odpolední návštěva pekárny Proef Lokaal Bakkerij Rutgers, otevřela téma sociálních podniků, zaměstnanosti i začleňování pod dopady energetické krize i snahy o zachování tradičních řemesel.

Téma participace a zapojení komunity nám hostitelé dokreslili ukázkou netradičního Cirkusu Vakland, který nejen baví diváky, ale zároveň promyšleně sbírá informace o potřebách komunity v oblasti dalšího vzdělávání. V závěru pobytu nás mile překvapil speciální večírek s tancem a hudbou místní kapely. Nejenže navodil příjemnou atmosféru pro networking a sdílení zkušeností mezi účastníky a místními obyvateli, ale ukázal, že hranice mají státy, ne lidé.

Každý den na závěr proběhla v místě ubytování společná evaluační schůzka, kde se hodnotily přínosy uskutečněných aktivit pro jednotlivé účastníky a díky zájmu a osobnímu nastavení účastníků se z toho stala vždy skvělá společná událost, na kterou jsme se těšili a bude nám chybět. Ale ne nadlouho, díky akreditaci už připravujeme další výjezd.

Pavlína Florianová, účastnice projektu, zhodnotila mobilitu jako velmi přínosnou: „Tato cesta byla nesmírně inspirativní a poskytla nám mnoho nových podnětů pro naši osvětovou a vzdělávací činnost a inspiraci pro praxi. Viděli jsme, jak inovativní přístupy mohou zásadně zlepšit kvalitu života v komunitách a jak důležitá je podpora celoživotního učení, abychom rozvíjeli svou schopnost společně diskutovat a nalézat nové cesty a řešení pro lepší budoucnost nás i našich dětí.”

Mgr. Eva Feyfarová
MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko

Datum vložení: 24. 6. 2024 11:16
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2024 11:17

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie