Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

KS MAS Karlovarský kraj

Krajské sítě nebo také Krajská sdružení (dále jen KS) mohou vzniknout, dohodne-li se na tom nadpoloviční většina členských MAS daného kraje. Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují se všemi MAS na území kraje. To znamená, že na stejné úrovni podporují principy LEADER v území u MAS jak členů, tak nečlenů, NS MAS ČR.

Mapa MAS Karlovarského kraje

Kontakty

Sekretariát organizace

Sekretariát Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin České republiky Karlovarského kraje

KS NS MAS ČR Karlovarského kraje
nám. Míru 230
356 01 Březová

Předseda KS:

Ing. Ivana Jágriková
tel.: +420 739 011 869
e-mail: jagrikova@mas-sokolovsko.eu
 

Místoředseda KS:

Ing. Markéta Hendrichová
tel.: +420 604 170 443
e-mail: marketa.hendrichova@krajzivychvod.cz

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie