Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Partnerství pro vzdělávání 2030+

Co je Partnerství

Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ vznikl, protože se ztotožňujeme s cíli vymezenými MŠMT ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030 a ve spolupráci s dalšími střešními organizacemi chceme aktivně přispět k jejich naplnění, a tím k významnému plošnému zlepšení učení dětí. I s cíli předchozí Strategie 2020 jsme se ztotožňovali, ta však nebyla následně rozpracována do akčních plánů a implementována. Řada skvělých myšlenek tak zůstala pouze na papíře. Jsme přesvědčeni, že z mnoha důvodů ani nyní nelze očekávat řešení od centrální úrovně řízení školství, proto volíme tuto iniciativu ze střední úrovně, do které postupně zapojíme jak úroveň centrální, tak i úroveň škol.

podpis_memoranda_partnerství_2030-480x319

Projekt vzniká na platformě Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV). Má povahu koordinační, jeho cílem a náplní tedy není realizovat změny, ale vytvořit propojení významných aktérů ve vzdělávání a zajistit vytváření dohod, přispívat k vzájemnému porozumění a koordinaci jejich aktivit. Jde nám o posilování autonomie všech aktérů, kteří společně vytváří a koordinovaně realizují konkrétní opatření na všech úrovních systému a společně dosahují dopadu na zlepšování učení dětí.

V Radě Partnerství 2030+ zastupuje NS MAS předseda Jiří Krist. Delegátkou NS MAS v Pracovní skupině zabývající se středním článkem podpory a vedení regionálního školství je Markéta Pošíková, vedoucí PS Vzdělávání NS MAS. Delegátkou NS MAS v Pracovní skupině Wellbeing je Markéta Dvořáková, vedoucí PS Sociální NS MAS.

Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+

Podpisem Memoranda o Partnerství pro vzdělávání 2030+ dne 19. 6. 2020 vzniklo Partnerství těchto sedmi významných platforem ve vzdělávání:

Signatáři Memoranda si uvědomují význam kvalitního vzdělávání pro rozvoj prosperující a soudržné společnosti, a proto se hlásí ke strategickým cílům Hlavních směrů vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a společně přispívají k jejich naplňování.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak Česká republika každoročně přichází o obrovský potenciál dětí a mladých lidí, který nám v budoucnosti bude chybět. Chceme spolupracovat na tom, aby se státní vzdělávací strategie ČR poprvé v polistopadové historii skutečně zrealizovala.

Partnerství, které podpisem Memoranda vzniklo, se hlásí ke Strategickým cílům z Hlavních směrů vzdělávací politiky 2030+ a stanovuje si tyto zahajovací specifické cíle:

Společně navrhnout, pilotovat a zavést do praxe v ČR:

  1. Efektivní systém vedení a podpory škol v územích, který bude schopen zlepšovat vzdělávací výsledky dětí a zvyšovat rovné šance ve vzdělávání („střední článek“).
  2. Systém opatření vedoucích ke zdravému fyzickému i psychosociálnímu rozvoji dětí a mladých lidí a uplatnění jejich potenciálu v osobním, profesním a občanském životě („wellbeing“ – s důrazem na koordinaci podpory pro nejvíce ohrožené děti).

Dokumenty Pracovní skupiny Wellbeing

Dokument „Těšíme se do školy“

tesime_se_do_skoly_banner-176x250Dokument “Těšíme se do školy” připravila Pracovní skupina Wellbeing a schválila Rada Partnerství pro vzdělávání 2030+. Tento dokument přináší doporučení pro základní školy k podpoře návratu žáků k prezenční výuce. Doporučení ve formě přehledné infografiky obsahuje praxí i výzkumem prověřená opatření, která žákům pomohou v adaptaci na školní docházku a zmírní stres spojený s návratem do školy. Jedná se o nabídku, kterou učitelé mohou využít v souladu s aktuálními možnostmi a potřebami svých žáků.Prosíme, šiřte tento dokument v rámci svých sítí, aby se dostal k co nejvíce pedagogům.

Dokument Wellbeing ve vzdělávání. Jak mu rozumíme a proč se mu věnovat?

Publikace Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu
Tato publikace přináší užitečné tipy a inspirace, které vzešly z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Wellbeing, ve které je AŘZŠ aktivně zapojená.

Zpravodaj Partnerství 2030+​

V listopadu 2020 jsme vydali první Zpravodaj Partnerství 2030. Ve  Zpravodaji přinášíme shrnutí dosavadních výstupů projektu, novinky z pracovních skupin Střední článek a Wellbeing i Partnerství 2030+ samotného. Všechny zpravodaje naleznete také zde – https://partnerstvi2030.cz/zpravodaje/.

1. Zpravodaj Partnerství 2030+
2. Zpravodaj Partnerství 2030+ 
3. Zpravodaj Partnerství 2030+
4. Zpravodaj Partnerství 2030+
5. Zpravodaj Partnerství 2030+
6. Zpravodaj Partnerství 2030+
7. Zpravodaj Partnerství 2030+
8. Zpravodaj Partnerství 2030+

Představení Partnerství 2030+ na konferenci Úspěch pro každého žáka​

Partnerstvi_bannerProjekt Partnerství pro vzdělávání 2030+ představila ředitelka Stálé konference asociací ve vzdělávání Silvie Pýchová na konferenci Úspěch pro každého žáka, která se konala 3. 11. 2020.

Video můžete zhlédnout zde – https://slideslive.com.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

MAS Český sever: Pivovar Kocour - Varnsdorf (PRV)