Menu
NS MAS České republiky
Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
nahoru

Seminář Pozemkové úpravy a jejich význam v krajinném plánování – 27. 5. 2020

Seminář na téma Pozemkové úpravy a jejich význam v krajinném plánování se uskutečnil 27.5. v 9.00 hod.

V rámci cyklu Jak nastartovat místní udržitelný rozvoj v praxi se 27.5. v 9.00 hod. uskutečnil webinář na téma „Pozemkové úpravy a jejich význam v krajinném plánování“. Přednásela Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D. a Ing. Radek Dlouhý (Českomoravská komora pro pozemkové úpravy).

Záznam všech webinářů najdete zde: https://dlcv.cuni.cz/login/index.php (na tyto stránky můžete vstoupit jako „host“).

První ochutnávka tématu je zde na YouTube

Pokud je pojem pozemkové úpravy pro vás neznámý, jeho definice říká:

Pozemkové úpravy jsou nástrojem krajinného plánování, který respektuje vlastnické vztahy a současně umožňuje realizaci veřejně prospěšných opatření v krajině, jako je obnova cestní sítě, výstavba vodohospodářských i protierozních opatření a výsadba zeleně. Díky racionálnímu přeuspořádání vlastnických vztahů v rámci celého katastrálního území získávají vlastníci scelené přístupné pozemky, naopak státní a případně i obecní pozemky jsou navrženy tak, aby byla umožněna realizace tolik potřebných krajinotvorných opatření. Po zapsání pozemkových úprav do katastru nemovitostí zajišťuje Státní pozemkový úřad realizace prioritních opatření. Ukázky takových realizací je možné vidět ve videích zde:  https://www.youtube.com/watch?v=sCtfv43dWfo  nebo zde: https://www.youtube.com/watch?v=-RTtUHGnwnY

Datum vložení: 3. 6. 2020 21:23
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2022 15:24

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie